Currently browsing tag

Català

El punt d’equilibri

(Leer el artículo en castellano) El punt d’equilibri s’aconsegueix en el nivell de vendes per al qual el benefici és nul. És el punt d’inflexió entre pèrdues i beneficis. Es calcula:   Vendes d’equilibri = Despeses fixes / Marge de contribució   sent   marge de contribució = 1 – …

Només és negoci si convé a les dues parts

(Leer el artículo en castellano) Sovint a les negociacions oblidem posar-nos en la “pell” de l’altra part. I no fer-ho dificulta arribar a un acord satisfactori. Com posar-nos en la pell de l’altra part? En tota negociació hauríem de ser capaços d’avaluar el negoci des de la perspectiva de l’altra …

Què és el resultat d’explotació?

(Leer el artículo en castellano) El dijous dia 25 llegia al diari digital “elEconomista.es” que: “Ecoprensa preveu arribar en breu a un ebitda positiu, després de tancar 2012 amb els millors resultats de la seva història. Ecoprensa, editora de ‘elEconomista’ i ‘elEconomista.es’, ha anunciat aquest dijous que està “a les …

Ràtios inútils

(Leer el artículo en castellano) El post d’avui pretén ser únicament una reflexió al voltant de la utilitat del control de gestió empresarial. En principi el departament administratiu (o financer si ho prefereixen) de l’empresa té la missió de gestionar eficientment els recursos. Per a això disposa de diferents eines …

Rendibilitat anual vs rendibilitat acumulada.

 (Leer el artículo en castellano) L’article d’avui sorgeix com a reflexió d’una forma de publicitat més o menys estesa en els contractes financers que ofereixen altes “rendibilitats”. En concret, en aquella publicitat que sovint recullen els contractes de productes financers en què s’assegura una “retribució al final de la vida …

Estem gestionant correctament els impagats?

(Leer el artículo en castellano) Actualment les pimes estan treballant amb uns rendiments econòmics molt limitats. Els marges són irrisoris, el mínim problema porta a pèrdues. Cal per tant ser extremadament eficients. Ho estem sent en la gestió dels incobrats? Quant de temps triguem a detectar un incobrat? Més de …

Què és un producte derivat?

(Leer el artículo en castellano) Un derivat financer o instrument derivat és un producte financer el valor del qual es basa en el preu d’un altre actiu (actiu subjacent). Els derivats financers són operacions a les que el valor liquidatiu depèn del valor del subjacent. L’actiu del qual depèn pren …

Calcular els interessos del deute

(Leer el artículo en castellano) En els contractes financers normalment s’inclou una clàusula en torn de la forma de calcular els interessos que s’han de pagar en cada període. Aquesta clàusula pot expressar-se de diverses formes, per exemple: “Els interessos del període s’han de calcular sobre el nombre de dies …

El rating del deute (infografia).

(Leer el artículo en castellano) Últimament estem assistint a una requalificació constant tant del deute de l’estat espanyol com de les autonomies. Llegim notícies sobre el “rating” del deute Per exemple, en La Vanguardia, El País o en El Periódico. Però, Sabem què signifiquen les diferents qualificacions? La present infografia …

Té sentit la contractació d’un swap?

(Leer el artículo en castellano) Un swap és un producte financer complex que ja hem tractat en altres articles (La no negociació bancària, Quina bajanada!, El valor d’un swap). En aquest article s’aborda la possible conveniència de la seva contractació. Per a la pime, la contractació d’un swap assumint un …

Salari. Una cosa que treballadors i sindicats han d’assumir

(Leer el artículo en castellano) Les empreses per poder existir necessiten “si o si” 2 components: • capital humà • capital financer El capital humà El capital humà el formen els treballadors de l’empresa. Aporten  el seu treball per afegir valor a la producció. Per què aporten el seu treball? …

Preparant l’estat del flux de caixa (3)

Preparant l’estat del flux de caixa (3) (Leer el artículo en castellano) Continuant amb l’exemple anterior podem ara analitzar la repercussió en tresoreria de la gestió tant de l’actiu no corrent com del patrimoni net i passiu. En el nostre cas l’únic moviment en l’actiu no corrent ha estat una …

Preparant l’estat del flux de caixa (2)

(Leer el artículo en castellano) En l’article anterior iniciàvem l’estudi del flux de caixa a partir d’un exemple pràctic. Aquest article continua analitzant el mateix exemple. Havíem fet una primera aproximació al flux de caixa operatiu establint la hipòtesi d’operacions al comptat. D’aquesta manera dèiem que el cash flow era …

Preparant l’estat del flux de caixa (1)

(Leer el artículo en castellano)   En l’article sobre el flux de caixa realitzava una primera aproximació al concepte de “flux de caixa” des del punt de vista teòric. En Voy bien, pero no tengo efectivo plantejàvem una reflexió sobre la necessitat de gestionar adequadament la nostra tresoreria. El càlcul del …

Què és el palanquejament operatiu?

  (Leer el artículo en castellano) Entenem per palanquejament operatiu la millora de rendiment econòmic obtinguda en substituir costos variables per costos fixos. Sovint, en anar adquirint dimensió, l’empresa substitueix costos variables per costos fixos. Per exemple, a l’inici d’una empresa, és possible que es subcontracti part, o la totalitat, …

El valor de un Swap o permuta fnanciera

El valor d’un swap

(Leer el artículo en castellano) Recordem primer que un “Swap” o contracte de permuta financera és un contracte pel qual dos agents econòmics acorden l’intercanvi de fluxos monetaris calculats com taxa sobre un determinat valor nominal de referència i durant un període de temps determinat. Mentre una part paga el …

Cláusulas suelo y techo

Clàusula sòl i clàusula sostre

(Leer el artículo en castellano) En alguns contractes financers s’estableix un tipus d’interès mínim, és el que es recull en la denominada clàusula sòl. Sovint el mateix contracte recull també un tipus d’interès màxim. Es contempla en la clàusula sostre. Clàusula sòl: S’estableix un tipus d’interès inferior mínim. Clàusula sostre: …

Planificar el 2013

(Leer el artículo en castellano) Avui és 31 de desembre de 2012. El nostre pressupost per 2013 ja hauria d’estar preparat, analitzat i sobretot, aprovat. Si encara no ho hem fet, encara tenim temps. Ja en altres ocasions hem parlat de la necessitat de planificar. Per això, avui, permetin-me que …

Valor comptable i valor de liquidació

(Leer artículo en castellano) Què és el valor comptable d’una empresa? El valor dels fons propis, és a dir, el del patrimoni net de la Companyia. Com calcular-ho? Al valor comptable dels nostres actius li restem el valor comptable dels nostres passius (obligacions amb tercers). Què és el valor de …

La rendibilitat mínima per a l’accionista.

(Leer el artículo en castellano) L’article “La rentabilidad Financiera (ROE). Concepto y cálculo”, que vaig publicar al març de 2011, és dels més visitats d’aquest blog. En repassar-ho m’ha semblat que podia complementar-ho amb la consideració entorn de quin ha de ser el seu valor “mínim” aconsellable. Recordem primer que per rendibilitat …