El pressupost de balanç és important

El pressupost de balanç és important.

El pressupost de balanç és important, probablement més que no pas el de pèrdues i guanys. Tornem a estar en període de tancament de pressupostos per definir els objectius a assolir durant el 2017. Més o menys cada any per aquestes dates faig algun article parlant de planificar la activitat, …

El presupuesto de balance es importante.

El presupuesto de balance es importante.

El presupuesto de balance es importante, probablemente más que el de pérdidas y ganancias. Volvemos a estar en periodo de cierre de presupuestos para definir los objetivos a alcanzar durante 2017. Más o menos cada año por estas fechas hago algún artículo hablando de planificar la actividad, preparar los presupuestos, …

Cas Pràctic Goose Logistic

Anàlisi de balanços: cas pràctic.

Adjunto un cas pràctic d’anàlisi de balanços com a introducció pràctica a la metodologia d’anàlisi de balanços i compte de resultats. És …

El pressupost es...

El pressupost és…

El pressupost és una eina de gestió molt útil. Però només és una eina de gestió, no pas un objectiu en sí …

El presupuesto es

El presupuesto es…

El presupuesto es una herramienta de gestión muy útil. Pero sólo es una herramienta de gestión, no un objetivo en sí mismo. …

Concurs de creditors. suspensió de pagaments. Fallida.

Concurs de creditors. Què és?

Per definir el concepte de concurs de creditors el millor és que anem directament a la font original. L’article 2 de la …