PMM Financer

PMM financer. Anàlisi i reflexió

El PMM Financer és el període mitjà de maduració que realment ha de finançar l’empresa. És el període mitjà de maduració després de descomptar els dies de finançament oferts pels creditors comercials. Aquest article sorgeix d’un dubte plantejat per un alumne d’un curs on-line d’iniciació a les finances. Estudiant el …

PMM Financiero

PMM Financiero. Análisis y reflexión

El PMM Financiero es el periodo medio de maduración que realmente ha de financiar la empresa. Es el periodo medio de maduración después de descontar los días de financiación ofrecidos por los acreedores comerciales. Este artículo surge de una duda planteada por un alumno de un curso on-line de iniciación …

VAN en full Excel

Excel. Utilitzant la funció VAN o NPV

El càlcul de funcions financeres sempre ha estat laboriós. Afortunadament, ara disposem d’aplicacions informàtiques que ens faciliten enormement la realització dels càlculs …

Excel VAN cast

Excel. Utilizando la función VAN o NPV

El cálculo de funciones financieras siempre ha sido laborioso. Afortunadamente, en la actualidad disponemos de aplicaciones informáticas que nos facilitan enormemente la …

Additivitat del VAN

Additivitat del VAN

Additivitat del VAN: El VAN del projecte suma de dos (o més) projectes és igual a la suma del VAN d’aquests projectes. …

Aditividad del VAN

Aditividad del VAN

Aditividad del VAN: El VAN del proyecto suma de dos (o más) proyectos es igual a la suma del VAN de dichos …

Inconsistència de la TIR

La inconsistència de la TIR

La inconsistència de la TIR pot aparèixer en projectes on es produeix més d’un flux de tresoreria negatiu. La TIR es calcula …

Inconsistencia TIR

La inconsistencia de la TIR

La inconsistencia de la TIR puede aparecer en proyectos donde se producen más de un flujo de tesorería negativo. La TIR se …

Interseccio de Fisher

Intersecció de Fisher

La Intersecció de Fisher és el punt de tall de dos perfils de VAN. Per comprendre millor el concepte definim primer la …

Interseccion de Fisher

Intersección de Fisher

La Intersección de Fisher es el punto de corte de dos perfiles de VAN. Para comprender mejor el concepto definamos primero la …

Comparacio VAN TIR TIRM

Comparació VAN TIR i TIRM

En el decurs de la sèrie d’articles entorn dels mètodes de valoració d’inversions productives hem anat estudiant de manera individualitzada els diferents …

Comparacion VAN TIR TIRM

Comparación VAN TIR TIRM

A lo largo de esta serie de artículos sobre los métodos de valoración de inversiones productivas hemos ido estudiando de manera individualizada …

Taxa de Rendiment Intern

Taxa de rendiment intern (TIR)

Taxa de Rendiment Intern o taxa interna de rendibilitat  (TIR) és la taxa d’actualització en la qual es produeix el punt d’inflexió …