Valor comptable i valor de liquidació

Valor comptable i valor de liquidació

Valor comptable i valor de liquidació

(Leer artículo en castellano)

Què és el valor comptable d’una empresa?

El valor dels fons propis, és a dir, el del patrimoni net de la Companyia.

Com calcular-ho?

Al valor comptable dels nostres actius li restem el valor comptable dels nostres passius (obligacions amb tercers).

Què és el valor de liquidació d’una empresa?

1,- És el valor net que es pot obtenir de la venda del negoci com un tot.

2,- És el valor net de l’empresa després de la venda dels seus actius i la cancel·lació dels seus deutes (passius)

Lògicament valor comptable i valor de liquidació no coincideixen. Algunes partides comptables estan sobrevalorades respecte el seu valor de liquidació, altres infravalorades. En el moment d’establir el valor de liquidació la diferència, quan suposi una plusvàlua, es recollirà com a fons de comerç en l’actiu de la Companyia “liquidada”. Quan tal diferència sigui negativa haurà de ser absorbida com a minusvalidesa pel patrimoni empresarial.

Cordialment

Raimon

Última revisió: 17 de desembre de 2012

Si aquest article li ha semblat interessant, per favor, comparteixi-ho amb els seus amics. Per a això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email