La rendibilitat mínima per a l’accionista.

La rendibilitat mínima per a l'accionista.

La rendibilitat mínima per a l’accionista.

(Leer el artículo en castellano)

L’article La rentabilidad Financiera (ROE). Concepto y cálculo, que vaig publicar al març de 2011, és dels més visitats d’aquest blog. En repassar-ho m’ha semblat que podia complementar-ho amb la consideració entorn de quin ha de ser el seu valor “mínim” aconsellable.

Recordem primer que per rendibilitat financera entenem el rendiment obtingut per l’accionista.

Matemàticament la calculem com el quocient entre el benefici net i el volum de fons propis de la companyia.

En els llibres de text, històricament, sempre s’ha defensat que per considerar una empresa com sanejada (o amb altes probabilitats de supervivència) calia oferir una rendibilitat mínima del 6%.

Recordem, d’altra banda, que la funció prioritària del Banc Central Europeu és la de mantenir l’estabilitat dels preus en el mig termini. Per precisar millor aquest objectiu es va establir que la taxa d’inflació interanual ha de mantenir-se propera però per sota del 2% en el mig termini. El BCE fixa els tipus d’interès a curt termini amb la finalitat de garantir la consecució d’aquesta estabilitat. Així, sabem que el tipus d’interès tendeix a “contenir-se”.

En el moment actual és possible trobar operacions de renda fixa que ofereixen un 4%. Un possible inversor llavors haurà d’escollir entre una inversió “de baix risc” en renda fixa al 4% i una inversió com a accionista de la companyia. És evident que aquesta segona opció incorpora un major risc. I en conseqüència una major exigència de rendibilitat per compensar aquest major risc.

Per això, avui, desembre de 2012, sembla que situar la rendibilitat mínima exigida als fons propis en el 6% torna a tenir sentit.

Significa això que amb rendibilitats menors no trobarem accionistes per a la nostra Companyia? Probablement és així.

Òbviament pot assumir-se un any de rendibilitats inferiors, fins i tot dos anys. Però sens dubte qualsevol inversor desitjarà una rendibilitat superior. I aquesta possibilitat de rendibilitat superior li farà romandre com a accionista també en el llarg termini tot i que en el curt no aconsegueixi aquest mínim. Però si en la mitjana no aconsegueix aquesta rendibilitat mínima, és segur que fugirà cap a inversions més rendibles.

Cordialment

Raimon

Última revisió: 10 de desembre de 2012

Baixar el text del missatge en format pdf:

Si aquest article li ha semblat interessant, per favor, comparteixi-ho amb els seus amics. Per a això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email