Preparant l’estat del flux de caixa (2)

Preparant l’estat del flux de caixa (2)

Preparant l’estat del flux de caixa (2)

(Leer el artículo en castellano)

En l’article anterior iniciàvem l’estudi del flux de caixa a partir d’un exemple pràctic.

Aquest article continua analitzant el mateix exemple.

Havíem fet una primera aproximació al flux de caixa operatiu establint la hipòtesi d’operacions al comptat. D’aquesta manera dèiem que el cash flow era de 165 sestercis.

Abandonar aquesta hipòtesi ens portarà a una millor quantificació de tal flux de caixa. En efecte, com a conseqüència de la hipòtesi establerta no hem tingut en compte les possibles variacions d’estocs. Ja sigui d’estocs d’existències, clients i / o proveïdors.

Per exemple, si en el període s’ha incrementat el saldo del compte de clients és perquè hem invertit en aquest partida. Tal inversió ha demandat recursos que ha suposat una reducció del disponible en la mesura que s’han cobert amb la tresoreria generada per l’explotació.

Per continuar l’estudi de l’estat del flux de caixa assumim ara que la situació patrimonial al principi i al final del període analitzat és la que es desprèn del balanç recollit en la imatge adjunta. Es tracta d’una activitat tot just iniciada, és a dir, la posada en marxa d’una nova empresa. En aquest cas, és evident que la variació del saldo de cadascuna dels comptes que componen el patrimoni és equivalent al saldo del final del període.

Així, hem obtingut nou finançament per part dels nostres proveïdors per import de 55 sestercis. Import que hem “evitat” haver de desemborsar i que per tant ha augmentat el saldo de tresoreria disponible com a conseqüència de l’explotació del negoci. Però la inversió en existències (300) i en clients (200) si ha suposat reducció de disponibilitat. Per aquest motiu a la nostra anterior quantificació del flux de caixa (16%) li hem d’incorporar aquests moviments per així poder determinar adequadament el flux de caixa operatiu, que es xifra en un dèficit de 380. – Sestercis, (fet que ja havíem analitzat en “Voy bien, pero no tengo efectivo”).

Ara sí, ja hem quantificat el cash flow generat per l’explotació normal (per habitual) del negoci. És un dèficit de 280.- sestercis. En el nostre cas, l’empresa analitzada, que es troba en expansió, tot i obtenir un marge de benefici superior al 10% sobre la seva xifra de vendes ha hagut de suportar un dèficit de flux de caixa operatiu superior al 20% d’aquesta xifra de vendes. No oblidem que el principal problema de les empreses en expansió és el finançament de les noves necessitats que es generen (N.O.F.).

L’anàlisi del cash flow d’inversió i de finançament ens permetrà saber si el període ha generat o no tresoreria. Anàlisi que realitzarem en el proper article.

Cordialment

Raimon

Ultima revisió: 18 de febrer de 2013.

Si aquest article li ha semblat interessant, per favor, comparteixi-ho amb els seus amics. Per a això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Articles publicats en aquesta sèrie:

Preparant l’estat del flux de caixa (1)

Preparant l’estat del flux de caixa (2)

Preparant l’estat del flux de caixa (3)

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.