És vostè empresari?

Segur que junts podem aconseguir una millor situació per la seva empresa!

M’agradaria col·laborar amb la seva empresa i participar en el projecte de consecució d’un millor equilibri patrimonial aportant valor afegit a la planificació i control de gestió empresarial.

És vostè empresari?

És vostè empresari?

Potser podem iniciar la col·laboració mitjançant el meu Servei de Diagnòstic Empresarial, on line i / o presencial, que consisteix en:

  • Anàlisi dels comptes anuals de la seva companyia.
  • Diagnòstic de situació fent èmfasi tant en les fortaleses com en les amenaces al seu equilibri patrimonial i al seu rendiment empresarial.

Anàlisi i diagnòstic que després donarà lloc a una o més propostes d’estratègia per arribar a una millor situació que augmenti la generació de valor tant en el curt com en el llarg termini.

Si us plau, no dubti de contactar-me (tel +34 93 539 90, e-mail) per tal de que junts puguem desenvolupar una proposta de valor que li resulti convenient.

Moltes gràcies

Cordialment

Raimon

Print Friendly, PDF & Email