Què és el palanquejament operatiu?

 

Què és el palanquejament operatiu?

Què és el palanquejament operatiu?

(Leer el artículo en castellano)

Entenem per palanquejament operatiu la millora de rendiment econòmic obtinguda en substituir costos variables per costos fixos.

Sovint, en anar adquirint dimensió, l’empresa substitueix costos variables per costos fixos. Per exemple, a l’inici d’una empresa, és possible que es subcontracti part, o la totalitat, del procés productiu. En créixer, el negoci va adquirint una dimensió que li permet afrontar més riscos inversors.

Aquesta major capacitat inversora li permet millorar l’eficiència en els seus costos. Abans o després probablement es justifiqui el “rescat” d’aquella part del procés productiu externalitzada. Així  passarà de ser un cost variable a convertir-se en un cost fix.

Cordialment

Raimon

Ultima revisió: 4 de febrer de 2013.

Si aquest article li ha semblat interessant, per favor, comparteixi-ho amb els seus amics. Per a això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.