Què és un producte derivat?

171_derivat_financer

(Leer el artículo en castellano)

Un derivat financer o instrument derivat és un producte financer el valor del qual es basa en el preu d’un altre actiu (actiu subjacent).

Els derivats financers són operacions a les que el valor liquidatiu depèn del valor del subjacent. L’actiu del qual depèn pren el nom d’actiu subjacent, per exemple el valor d’un futur sobre l’or es basa en el preu de l’or.

Són operacions poc líquides, no hi ha cap mercat secundari que faciliti la compravenda.

A la guia informativa de la CNMV sobre Opcions i futurs llegim que “no oblidar que els derivats són productes sofisticats que quan no són utilitzats com a cobertura comporten risc de pèrdua total de la inversió. Per tant, invertir-hi requereix no només coneixements específics, tant del seu funcionament com dels sistemes de negociació, sinó si és el cas, comptar amb predisposició a assumir riscos elevats i tenir capacitat per afrontar-los, a més de dedicar-los el temps necessari per realitzar seu seguiment. “

La legislació actual estableix que un derivat financer és un producte financer complex. La complexitat d’un producte la determina la dificultat per comprendre les seves característiques i riscos. Com més complexitat, es requereix major informació i major protecció.

Un derivat financer és un producte d’inversió, no d’estalvi, és a dir, no garanteix la devolució del capital invertit. L’inversor ha d’assumir el risc de perdre en part, o en la seva totalitat, el capital invertit a canvi de la possibilitat d’obtenir un major rendiment que el que li oferiria un producte d’estalvi.

Són exemple de derivats financers que van aconseguir una elevada “difusió” entre els inversors minoristes els dipòsits estructurats autocancel·lables, és a dir, aquelles apostes que vencen automàticament si es compleix el requisit establert (tipus de cotització del subjacent). Apostes que en molts casos no s’haguessin realitzat si l’inversor hagués estat adequadament informat. D’ells parlarem pròximament.

Cordialment

Raimon

Darrera revisió: 25 març 2013

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi amb els seus amics. Per això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email