Currently browsing tag

Català

Test de conveniència i d’idoneïtat

(Leer el artículo en castellano) En el post anterior comentava sobre la Directiva europea sobre els mercats d’instruments financers (MiFID). Un dels seus principis fonamentals és garantir l’adequada protecció dels inversors. Per a això estableix la realització tant d’un test de conveniència com d’un test d’idoneïtat a la persona que …

No són sinònims.

(Leer el artículo en castellano) En la nostra aproximació al departament financer i a la terminologia específica utilitzada en l’àmbit de la gestió econòmic financera de l’empresa és necessari recalcar alguns conceptes que en el llenguatge col·loquial sovint s’utilitzen d’una forma incorrecta. Ingrés Ingrés és l’import de la venda dels …

L’equilibri patrimonial

(Leer el artículo en castellano) El post d’avui sorgeix com una reflexió a la pregunta, Quan es considera que hi ha un correcte equilibri patrimonial? En principi, la teoria ens diu que perquè es doni l’equilibri patrimonial han de complir-se els següents requisits: L’actiu corrent ha de ser aproximadament el …