Rendibilitat anual vs rendibilitat acumulada.

 (Leer el artículo en castellano)

L’article d’avui sorgeix com a reflexió d’una forma de publicitat més o menys estesa en els contractes financers que ofereixen altes “rendibilitats”.

En concret, en aquella publicitat que sovint recullen els contractes de productes financers en què s’assegura una “retribució al final de la vida de la inversió del 80%” (o 90, o …) i que el comercial del Banc sovint ven com que el producte ofereix aquesta rendibilitat.

Suposem una operació a termini que ofereix al client al final de la vida del producte una “retribució del 50%”

  • Si l’operació es firma a 8 anys, la rendibilitat anual és del 5’95%
  • Si l’operació es firma a 5 anys, la rendibilitat anual és del 10’64%
  • Si l’operació es firma a 3 anys, la rendibilitat anual és del 22’64%

Les tres operacions analitzades retribueixen amb el 50% al venciment, encara que evidentment la tercera ofereix una rendibilitat anual més elevada. Així, rendibilitat acumulada i rendibilitat anual no coincideixen, i per poder comparar necessitem conèixer la rendibilitat anual de cada operació.

Seran operacions més o menys interessants en funció del nivell de risc que portin associat, per tant, hem d’atendre aquests riscos abans d’acceptar la rendibilitat com acceptable per al nostre perfil.

… Pràcticament podríem assegurar que la segona i tercera operació comentades serien d’inversió i no d’estalvi. És a dir, es corre el risc de perdre el capital inicial. Això ens porta a un altre tema tractat amb assiduïtat en aquest bloc, la necessària lectura i enteniment dels contractes abans de procedir a la seva signatura.

Cordialment

Raimon

Darrera revisió: 15 d’abril de 2013

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi amb els seus amics. Per això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email