Intersecció de Fisher

La Intersecció de Fisher és el punt de tall de dos perfils de VAN.

Per comprendre millor el concepte definim primer la idea de “perfil del VAN” com la gràfica que representa el VAN d’un projecte considerant diferents taxes d’actualització.

Suposem els següents projectes (R) i (S):

projectes R S

projectes R S

Els seus perfils de VAN es representen en la següent gràfica:

Interseccio de Fisher

Interseccio de Fisher

S’anomena “intersecció de Fisher” al punt de tall de dos perfils de VAN. La taxa de descompte en la qual es verifica la intersecció de Fisher és la “taxa de retorn sobre el cost de Fisher.”

La seva interpretació és que si la taxa de descompte escollida està a un costat o altre de la intersecció el criteri del VAN prioritzarà un o altre projecte. A l’esquerra de la taxa de Fisher (9’28%) el VAN prioritza el projecte (S) la TIR és inferior a la del projecte (R).

Així, a l’esquerra de la taxa de Fisher es produeix una discrepància entre els dos criteris. Discrepància que, com ja hem vist, és conseqüència del tipus implícit de reinversió que incorpora el criteri de la TIR. D’això es dedueix que en cas de col·lisió de les conclusions hem de prioritzar el criteri del VAN que és el que ens indica la riquesa que ens aporta el projecte donada la taxa d’actualització considerada.

 

 

Cordialment

Raimon

Última revisió: 22 de març de 2017

Aquest article forma part de la sèrie sobre Valoració d’una inversió productiva. Índex de la sèrie.

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi-ho amb els amics. Per a això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.