La inconsistència de la TIR

La inconsistència de la TIR pot aparèixer en projectes on es produeix més d’un flux de tresoreria negatiu.

La TIR es calcula mitjançant una equació de grau n. La regla dels signes de Descartes indica que una equació pot tenir tantes arrels reals positives com canvis de signe hagi en el seu polinomi ordenat. Així, el problema de la inconsistència de la TIR pot aparèixer en projectes d’inversió no simples. (Són projectes d’inversió no simples aquells que presenten, a més del desemborsament inicial, algun altre flux de caixa negatiu. Són projectes simples quan l’únic flux negatiu és el desemborsament inicial.)

Recuperem el nostre projecte (E):

Projecte E

La inconsistència de la TIR

I preparem el seu perfil del VAN

Inconsistència de la TIR

La inconsistència de la TIR

El projecte (E) presenta un Van nul (TIR) per a les taxes de 0’964% i 17’976%.

Aquesta inconsistència és conseqüència que segons sigui la taxa aplicada el projecte es comporta com a projecte d’inversió o com a projecte de finançament.

En aquests casos el VAN a la taxa triada ofereix una resposta certa. Recordem que el VAN mesura la riquesa que aporta el projecte mentre que la TIR és una mesura del rendiment del mateix.

Cordialment

Raimon

Última revisió: 27 de març de 2017

Aquest article forma part de la sèrie sobre Valoració d’una inversió productiva. Índex de la sèrie.

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi-ho amb els amics. Per a això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email