La funció TIR o IRR (anglès).Taxa de Rendiment Intern.

TIR a Excel.JPG

La funció TIR a Excel

La funció TIR permet calcular la Taxa de Rendiment Intern. La TIR és la taxa en la qual es verifica que el valor actualitzat dels fluxos futurs iguala l’import del pagament inicial.

Funció TIR. Matemàticament:

Funció TIR

Càlcul de la TIR

Sent “A” l’import del flux inicial; Cn cadascun dels fluxos futurs (positius o negatius) i “k” la taxa d’actualització.

La resolució d’aquest tipus d’equacions es fa per tempteig. Per sort els fulls de càlcul han automatitzat el procés i ens donen la solució instantàniament.

Vegem com calcular la TIR utilitzant la funció corresponent en el full de càlcul d’Excel.

Tal com hem fet en Excel. Utilitzant la funció VAN o NPV utilitzem com a exemple els nostres projectes (R) i (S).

Projectes RiS

Projectes R i S

Per calcular la TIR d’aquests projectes, les fórmules seran:

Fórmula TIR
Projecte (R) =TIR(C3:F3) = 16’5 %
Projecte (S) =TIR(C4:F4) = 14’5 %

 

Recordem que cal tenir la prevenció d’incloure zeros en els períodes sense fluxos de caixa. Podem verificar aquesta necessitat comparant les TIR dels projectes (S) i (Sx).

Projectes S i Sx

Projectes S i Sx

 

Fórmula TIR
Projecte (S) =TIR(C3:F3) = 14’5 %
Projecte (Sx) = TIR(C4:F4) = 50’0 %

Mentre que la TIR de (S) està considerant l’existència dels fluxos nuls dels períodes 1 i 2, la TIR de (Sx) assumeix l’existència d’únicament 2 períodes, el moment 0 i el moment 1.

Per cert, recordem que Excel treballa amb períodes anuals. Si els nostres fluxos té periodicitat diferent haurem de convertir les taxes calculades per Excel als períodes corresponents.

Cordialment

Raimon

Última revisió: 24 de abril de 2017

Aquest article forma part de la sèrie sobre Valoració d’una inversió productiva. Índex de la sèrie.

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi-ho amb els amics. Per a això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.