Additivitat del VAN

Additivitat del VAN: El VAN del projecte suma de dos (o més) projectes és igual a la suma del VAN d’aquests projectes.

Additivitat del VAN

Additivitat del VAN

VAN al 8%
Projecte (X) 20.136
Projecte (Y) 99.719
Projecte (X+Y) 119.855

 

VAN(x+y) = 119.855

Fórmula aditividad van

Fórmula aditividad van

VAN(x+y) = -200.000 + 10.000 x (1+0.08)-1 + 10.000 x (1+0.08)-2 + 10.000 x (1+0.08)-3 + 274.120 x (1+0.08)-4 = 119.855

VAN(x) + VAN(y) = 20.136 + 99.719 = 119.855

VAN(x+y) = VAN(x) + VAN(y)

Aplicació de la additivitat del VAN

L’aplicació del principi d’additivitat (el valor del conjunt és la suma del valor dels seus components) al VAN permet determinar la combinació de projectes que maximitza el valor de l’empresa mitjançant l’addició del VAN que aporta cada projecte al valor total de la Companyia .

No additivitat de la TIR ni de la TIRM

El principi d’additivitat no és aplicable a la taxa de rendiment intern ni tampoc a la taxa interna de rendiment modificada.

 

Cordialment

Raimon

Última revisió: 27 de març de 2017

Aquest article forma part de la sèrie sobre Valoració d’una inversió productiva. Índex de la sèrie.

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi-ho amb els amics. Per a això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email