TIRM(): Com utilitzar la funció TIRM () d’excel o MIRR (anglès)

TIRM(): concepte.

A Taxa de rendiment intern modificada (TIRM) vam veure que La TIRM, o Taxa de rendiment intern modificada, proposa la definició de projectes d’inversió amb 2 únics fluxos de caixa. En el moment inicial els desemborsaments. En el moment final els cobraments.

Recuperem del mateix article el projecte (E) i considerem com a taxa de finançament dels fluxos negatius el 3% i la de re-inversió (i actualització) del 7%.

Projecte (E)

Projecte (E)

TIRM(): excel.

En Excel el càlcul serà:

  Fórmula TIRM
Projecte (E) =TIRM(C3:M3 ; 0’03 ; 0’07) = 4’94 %

 

I com sempre, no oblidem posar zeros en els períodes amb fluxos nuls.

Cordialment.

Raimon

Última revisió: 1 de maig de 2017

Aquest article forma part de la sèrie sobre Valoració d’una inversió productiva. Índex de la sèrie.

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi-ho amb els amics. Per a això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email