Excel. Utilitzant la funció VAN o NPV

El càlcul de funcions financeres sempre ha estat laboriós. Afortunadament, ara disposem d’aplicacions informàtiques que ens faciliten enormement la realització dels càlculs necessaris. Vegem com calcular el valor actual net (VAN) o Net Present Value (NPV) utilitzant les funcions del full de càlcul Excel de Microsoft.

Utilitzem com a exemple els nostres projectes (R) i (S)

Projectes RiS

Projectes R i S

Per calcular el VAN hem de portar al moment 0 els fluxos de caixa futurs i restar-li el valor del desemborsament inicial. Així, els valors a descomptar que hem de considerar és el dels fluxos que han de produir-se en els períodes 1, 2 i 3.

Si considerem com a taxa de descompte el 8%, llavors les fórmules de càlcul del VAN de cada projecte seran:

Fórmula VAN
Projecte (R) =VAN(8 % ; D3:F3) + C3 = 180
Projecte (S) =VAN(8 % ; D4:F4) + C4 = 191

 

Atenció! Els fulls de càlcul assumeixen que el valor nul i el valor zero són diferents.

Quan una cel·la conté un valor nul (està en blanc), aquesta cel·la no es considera.

Els períodes en que el flux de caixa és zero han de contenir aquest zero, de no fer-ho l’aplicació no considerarà l’existència d’aquesta cel·la ( “desapareix” aquest període).

Vegem-ho utilitzant d’exemple el nostre projecte (S) i considerem el càlcul segons les cel·les D3: E4 continguin zeros (projecte S) o nuls (projecte Sx).

Projectes S i Sx

Projectes S i Sx

Fórmula VAN
Projecte (S) =VAN(8 % ; D3:F3) + C3 = 191
Projecte(Sx) =VAN(8 % ; D4:F4) + C4 = 289

Veiem com els projectes (S) i (Sx) són diferents a efectes de càlcul de la funció VAN()

 

En el cas del projecte (S) el càlcul informàtic ha considerat la funció:

VAN al 8% = -1.000 + 1.500 x (1 + 0.08)-3 = 191

Per al projecte (Sx)

VAN al 8% = -1.000 + 1.500 x (1 + 0.08)-1 = 289

Mentre que en el projecte (S) ha considerat (correctament) l’existència de 3 anualitats (períodes), per al projecte (Sx) únicament ha considerat 1 any.

Cordialment

Raimon

Última revisió: 12 de abril de 2017

Aquest article forma part de la sèrie sobre Valoració d’una inversió productiva. Índex de la sèrie.

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi-ho amb els amics. Per a això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email