Currently browsing tag

MIFID

Una hipoteca multidivisa és un derivat financer.

(Leer el artículo en castellano) L’estructura de la major part dels préstecs [hipotecaris] multidivisa als quals he tingut accés és, sens dubte, la d’un derivat financer. És a dir la d’un producte financer complex subjecte a la llei del Mercat de Valors (Mifid). Un derivat financer és un producte financer …

Una hipoteca multidivisa es un derivado financiero

(Llegir l’article en català) La estructura de la mayoría de los préstamos [hipotecarios] multidivisa a los que he tenido acceso es, sin duda alguna, la de un derivado financiero. Es decir la de un producto financiero complejo sujeto a la ley del Mercado de Valores (Mifid). Un derivado financiero es …

Té sentit la contractació d’un swap?

(Leer el artículo en castellano) Un swap és un producte financer complex que ja hem tractat en altres articles (La no negociació bancària, Quina bajanada!, El valor d’un swap). En aquest article s’aborda la possible conveniència de la seva contractació. Per a la pime, la contractació d’un swap assumint un …

¿Tiene sentido la contratación de un swap?

(Llegir l’article en català) Un swap es un producto financiero complejo que ya hemos tratado en otros artículos (La no negociación bancaria, ¡Vaya sandez!, El valor de un swap) En este artículo se aborda la posible conveniencia de su contratación. Para la pyme, la contratación de un swap asumiendo un …

Test de conveniència i d’idoneïtat

(Leer el artículo en castellano) En el post anterior comentava sobre la Directiva europea sobre els mercats d’instruments financers (MiFID). Un dels seus principis fonamentals és garantir l’adequada protecció dels inversors. Per a això estableix la realització tant d’un test de conveniència com d’un test d’idoneïtat a la persona que …

Test de conveniencia y de idoneidad

(Llegir l’article en català)  En el post anterior comentaba sobre la Directiva europea sobre los mercados de instrumentos financieros (MiFID). Uno de sus principios fundamentales es garantizar la adecuada protección de los inversores. Para ello establece la realización tanto de un test de conveniencia como de un test de idoneidad …

Què és la Mifid? Vostè i jo som clients minoristes

I com a tals mereixem el màxim grau de protecció en la contractació de productes financers. En parlar de la Mifid ens estem referint a la Directiva europea sobre els mercats d’instruments financers. Directiva que és coneguda pel seu acrònim MiFID de l’expressió en anglès: “Markets in Financial Instruments Directive.” …

¿Qué es la Mifid? Usted y yo somos clientes minoristas

Y como tales merecemos el máximo grado de protección en la contratación de productos financieros. Al hablar de la Mifid nos estamos refiriendo a la Directiva europea sobre los mercados de instrumentos financieros. Directiva que es conocida por su acrónimo MiFID de la expresión en inglés Markets in Financial Instruments …

La no negociación bancaria. Swap, contrato de permuta financiera.

El 6 de diciembre pasado publiqué un artículo sobre la negociación bancaria en el que comentaba que las entidades financieras son simplemente un proveedor más de la empresa. Sin embargo nuestra negociación habitualmente es desde una posición de inferioridad, “miedosa” y, lamentablemente, con dejación de nuestra responsabilidad económica y delegación …