Rotacions d’actiu. ImpDista

Recordem que per rotació entenem el temps que de mitjana es manté la unitat monetària invertida en una determinada massa patrimonial. És una mesura de l’eficiència en la gestió del patrimoni empresarial.

Habitualment s’expressa en nombre de voltes per període (generalment un any). També pot expressar-se en dies. Per exemple, si les matèries primeres giren 6 vegades a l’any direm també que roten cada 61 dies. (Si ho desitja, pot trobar una introducció conceptual més detallada en “rotaciones de activo“)

Seguint amb l’anàlisi del nostre cas ImpDista és el torn d’estudiar les rotacions de les diferents partides (Les dades de ImpDista aquí).

Rotacions d’actiu

Comencem per les rotacions d’actiu.

La primera observació ens dirà que les rotacions han augmentat de 1’1 a 1’37. Una millora del 24% en el període. Hem passat de liquidar l’actiu en 331 dies a liquidar-lo en 266. Sembla que ara som més eficients.

Rotacions actiu. ImpDista

Rotacions d’actiu. Millorar no suposa estar bé!

A la imatge d’aquest article he inclòs, juntament amb les ràtios i els seus valors, un gràfic de barres comparant la proporció d’actius corrents / no corrents de cada exercici.

(Abans de continuar, recordem que ràtio és un terme de gènere femení).

Per què incloure el gràfic de barres?

Perquè ens orienta sobre com seran les rotacions.

L’anàlisi percentual de l’actiu (aquí) ja ens va permetre determinar que l’activitat de ImpDista era una activitat marcadament comercial.

Una activitat marcadament comercial suposa uns actius no corrents molt reduïts. Llavors el volum d’actius no corrents respecte de les vendes portarà a una ràtio de rotació d’actius no corrents molt elevada respecte de la ràtio de rotació d’actius corrents.

Rotacions d’actiu no corrent

En el nostre cas observem que la rotació d’actius no corrents supera àmpliament la dels actius corrents. És normal, ja ho sabíem, ja ho esperàvem i, per tant, no ens aporta res de nou (ho sento, és així, però calia dir-ho).

Llavors, ¿No ens importen les rotacions d’actius no corrents?

En aquest cas, no ens importen (excessivament) perquè confirmen el que esperàvem.

No només esperàvem que fos significativament superior a la rotació d’actius corrents. També esperàvem que hagués augmentat.

Recordem que ImpDista ha reduït la seva flota de vehicles per al transport. Si els resultats no haguessin confirmat la nostra apreciació d’activitat comercial, hauríem d’aprofundir en la seva anàlisi.

En principi, diríem que una millora de les rotacions és mostra de major eficiència. I generalment per millora de rotacions entenem un augment. En ImpDista, han augmentat, però ja hem comentat que probablement sigui pa per avui i fam per demà. En la nostre anàlisi prèvia ens ha semblat que “la partida d’amortitzacions s’ha reduït en un 34% probablement sigui conseqüència de la reducció d’inversions en actius no corrents i, simultàniament, que els actius ja existents estiguin aconseguint el seu període de vida pressupostat. (…) L’estalvi per la reducció d’inversió (probablement) portarà a un increment de despesa en el pròxim exercici “(extractat de “El compte de resultats. La seva anàlisi.”)

Rotacions d’actiu corrent

Atès que es tracta d’una empresa comercial, ens interessen particularment les rotacions dels actius corrents. No oblidem que en una activitat comercial la gestió dels actius és el cor del negoci. …Encara que ara, per demostrar que coneixem la terminologia global, l’hem de denominar el “core business” ;-).

I Què ha passat amb les rotacions dels actius corrents?

Que s’han incrementat i per tant, el temps de permanència s’ha reduït.

Compte aquí!

La rotació ha augmentat. El temps s’ha reduït.

És així.

Sovint al expressar-ho diem, les rotacions han augmentat de 284-237 dies, i això, sens dubte, genera confusió.

L’expressió [en la meva opinió] hauria de ser, les rotacions han augmentat de 1’28 a 1’54. O bé, la permanència s’ha reduït de 284-237 dies.

Seguim.

La rotació d’actius corrents s’ha incrementat de 1’28 a 1’54, una millora d’un 20% que sembla indicar una major eficiència. I atès que estem en una empresa comercial, és a dir, davant d’una companyia intensiva en actius corrents, hem de realitzar una anàlisi més detallada d’aquestes rotacions.

… Sobretot, perquè encara que hagin millorat les rotacions, sembla que una rotació d’actius corrents de 237 dies resulta excessiva per a l’activitat distribuïdora que realitza Impdista.

Rotacions d’actiu. Resum

És a dir, millorar no suposa estar bé! (Únicament estar millor)

Continuarà

Cordialment

Raimon

Darrera revisió: 4 de maig de 2015

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi amb els seus amics. Per això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

ImpDista, Article anterior: Viabilitat: Z d’Altman, un model predictiu

ImpDista, Article següent: Rotacions corrents

Print Friendly, PDF & Email