Currently browsing category

Català

El pressupost de balanç és important

El pressupost de balanç és important.

El pressupost de balanç és important, probablement més que no pas el de pèrdues i guanys. Tornem a estar en període de tancament de pressupostos per definir els objectius a assolir durant el 2017. Més o menys cada any per aquestes dates faig algun article parlant de planificar la activitat, …

Crowdlending. Rendibilitat esperada per un inversor.

¿Inverteixo en Crowdlending? Quina és la rendibilitat esperada d’una inversió en crowdlending? En les següents línies proposo una aproximació al càlcul de la rendibilitat esperada des del punt de vista d’un inversor en crowdlending. Leer en castellano Primer recordem que amb el terme “crowdlending” ens referim a operacions de finançament a …

Visita num 1.000.000! 1.000.000 de gràcies!

Aquesta matinada entre la 1.00 i les 2.00 he rebut la visita número 1.000.000. Moltes gràcies! Vaig iniciar aquest bloc el dia 10 d’octubre de 2010 (10/10/10). El dia 15 vaig activar el control estadístic des de google analytics. Aquell dia vaig tenir 11 visites … suposo que tots familiars …

FINTECH. L’estalvi tradicional avui ja no és eficaç.

Les plataformes FINTECH que estan apareixent ens permeten obtenir un rendiment millor dels nostres estalvis. La part negativa és que ens obliga a ser inversors, és a dir, a assumir el risc de pèrdua. L’estalvi tradicional avui ja no és eficaç per cobrir necessitats futures. Diu el Diccionari de la …

Cas Pràctic Goose Logistic

Anàlisi de balanços: cas pràctic.

Adjunto un cas pràctic d’anàlisi de balanços com a introducció pràctica a la metodologia d’anàlisi de balanços i compte de resultats. És un cas pràctic? Sí, sens dubte la seva orientació és eminentment pràctica i (espero) de fàcil lectura. Són necessaris coneixements teòrics previs per a la seva comprensió? Sí, …

El pressupost és…

El pressupost és una eina de gestió molt útil. Però només és una eina de gestió, no pas un objectiu en sí mateix. El pressupost no és un substitut de l’objectiu de l’empresa L’objectiu bàsic de l’empresa és l’obtenció d’un benefici suficient i periòdic que satisfaci tant a l’accionista com …

Concurs de creditors. Què és?

Per definir el concepte de concurs de creditors el millor és que anem directament a la font original. L’article 2 de la Llei 22/2003 de 9 de juliol, Concursal disposa que: Article 2. Pressupost objectiu. La declaració de concurs és procedent en cas d’insolvència del deutor comú. Es troba en …

Euríbor vs tipus d’interès a Espanya

Aquest article pretén ser una reflexió entorn del diferencial aplicat sobre l’Euríbor per a la determinació del tipus d’interès a què es contracta un préstec. L’objectiu de la reflexió és possibilitar una millora en la negociació d’aquestes operacions (préstecs) i reduir els seus costos financers. L’euríbor es defineix com el …

Clients Per què ens abandonen?

Una reflexió sobre la fidelitat que mereixem dels nostres clients Sempre s’ha dit que és més econòmic mantenir un client que aconseguir un de nou. És absolutament cert Indubtablement! Per què llavors veiem tan sovint com els nostres clients ens abandonen? En els temps que estem vivint, al meu entendre …

Gestió de caixa = Gestió empresarial eficient

En el curt termini (el dia a dia) la gestió crítica és la gestió de caixa. El resultat serà la conseqüència. Millor gestió de caixa durà a millor resultat. En anteriors ocasions ja ens hem referit al fet que en el curt termini l’efectiu és el rei (cash is King). …

Salari del Emprenedor. Cal posar preu a les hores!

El salari del emprenedor és una partida que sovint no es considera en l’estructura de costos del negoci. I és crític que es tingui en compte. Cal determinar correctament l’excedent que genera l’activitat! La justificació normalment és del tipus: “Home, ara estic tirant endavant un nou projecte. El que he …

Aniversari: Ja són 5 anys!

Moltes gràcies a tothom per les vostres vistes i per mantenir viu aquest projecte! Aquests dies he complert 5 anys. La veritat és que la data exacta que he de comptar com a “veritable natalici” no la tinc clara. Hi ha diferents opcions: 27 setembre 2010: vaig obrir el blog …

Sóc un expert, no necessito anglicismes.

Un expert que no utilitza anglicismes ni tecnicismes complicats sembla que no és un expert. Disculpin, No hi estic d’acord! L’article d’avui sorgeix davant d’una situació que cada vegada es repeteix més i que entenc que és absurda. El raonament que s’està estenent és “Si algú no utilitza anglicismes no sap …

Recursos humans NO. Persones SI.

Recursos humans és una denominació ja obsoleta. Quin sentit té, en ple segle XXI, considerar un treballador bàsicament com un “recurs”? Actualment a les empreses un treballador és molt més que un recurs. Les persones són se’ns dubte el millor actiu de que disposen les empreses. Recursos humans. Història Si …

Cost d’oportunitat. Concepte i càlcul.

Cost d’oportunitat és la diferència entre el valor de l’opció escollida i el valor de la millor opció no realitzada. Si l’opció que trio m’aporta un benefici de 10 però hi ha una opció alternativa que m’ofereix 12, el cost d’oportunitat és de 2. Cost d’oportunitat. Un exemple senzill: Suposem …

Préstec? Com obtenir-lo.

Com obtenir un préstec? Si som mereixedors de finançament aliè aconseguir-lo és fàcil. No resulta fàcil quan el nostre negoci no és rendible. Llavors ningú voldrà deixar-nos diners. Senzillament perquè no és negoci. Si som sincers. nosaltres mateixos tampoc deixaríem diners a un negoci com el nostre. En l’article “No …

Morositat per vacances.

Diu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials que (art 2.d) “D) Termini de pagament, es referirà a tots els dies naturals de l’any, i seran nuls i es tindran per no posats els pactes que …

Ràtio cobertura del servei del deute

En l’article anterior definíem el servei del deute com el total de pagaments a realitzar en un període conseqüència d’aquest deute (interessos + amortització). Ens interessa ara definir quines referències poden ser vàlides per avaluar l’equilibri empresarial. Com sempre, entenent equilibri en el sentit de situació estable, amb possibilitat de …