Préstec? Com obtenir-lo.

Préstec? Com obtenir-lo.

Préstec? Com obtenir-lo.

Com obtenir un préstec?

Si som mereixedors de finançament aliè aconseguir-lo és fàcil.

No resulta fàcil quan el nostre negoci no és rendible. Llavors ningú voldrà deixar-nos diners.

Senzillament perquè no és negoci.

Si som sincers. nosaltres mateixos tampoc deixaríem diners a un negoci com el nostre.

En l’article “No me dan crédito. ¡La culpa es del banco!” que vaig publicar el desembre de 2.011 ja comentava que obtenir finançament bancari és senzill si els paràmetres empresarials son adequats.

Abans de demanar finançament cal analitzar si en som mereixedors.

I si no ho som millor saber-ho de seguida per tal de poder començar quan abans a recuperar el necessari equilibri patrimonial.

Préstec. Requisits per obtenir-lo

És fàcil si som capaços de complir els tres requisits necessaris:

1.- Demostrar que no el necessitem.

2.- Demostrar que tenim més diners que no pas els que demanem.

3.- Aportem garanties suficients.

Vegem-ho detalladament:

Préstec? 1 Demostrar que no el necessitem.

Hem de demostrar que tenim altres vies per aconseguir el finançament que demanem. Si estem demanant el préstec és per motius d’eficiència.

Podríem obtenir l’efectiu necessari liquidant altres inversions, però no resulta eficient. Per exemple, podríem fer que els nostres clients ens paguessin més ràpidament (reduir el període de crèdit comercial) o podríem vendre algun actiu no corrent. De fet aquests actius acabaran garantint (encara que no directament) el finançament que demanem.

Normalment ho justifiquem amb el balanç de la companyia.

Només cal que la ràtio d’endeutament sigui adequada o correcte, (sobre aquest tema, si ho desitja, pot trobar més informació a “Endeudamiento equilibrado” i a “Volumen de endeudamiento empresarial”)

Si el balanç no esta auditat caldrà aportar altres documents que demostrin la seva fidelitat. Per exemple, declaracions impositives recents (impost sobre el benefici de les societats i similar).

Préstec? 2 Demostrar que tenim més diners que no pas els que demanem.

En el punt anterior ja hem demostrat que tenim els diners que estem demanant. Ara , a més, hem de demostrar que som capaços de generar-ne més. Ara es tracta de demostrar que, en circumstàncies normals, el negoci genera liquides suficient per afrontar el pagament de les obligacions derivades del préstec.

Aquí convé presentar un pressupost de compte de pèrdues i guanys pels 3 o 5 anys següents juntament amb un anàlisi del cash flow del negoci. (pot trobar més informació a “El Flujo de caja (o Cash Flow)” i a “Preparant l’estat del flux de caixa (1)”).

En aquest pressupost cal recordar que la ciència ficció no està ben vista per les entitats financeres. Cal tocar de peus a terra i fer un pressupost assumible i assolible.

Tots sabem que el paper ho suporta tot!

Però, un altre cop, es tracta de mostrar una imatge fidel.

Està bé que siguem una mica optimistes. Però només una mica!

Préstec? 3 Aportem garanties suficients.

Les entitats financeres tenen un grau d’aversió al risc molt alt, és per això que, per si tot lo anterior falla, demanen garanties addicionals.

Així que ara es tracta de veure quines garanties estem disposats a entregar.

Si estem demanant un finançament per la cartera de clients caldrà unes garanties diferents que si pretenem finançar un immoble. En el primer cas és possible que una assegurança contra risc comercial sigui suficient. En el segon probablement haurem d’hipotecar l’actiu.

Préstec? Resum de com obtenir-lo

  • Mantenint un balanç de situació amb una estructura lògica i una capitalització suficient.
  • Demostrant, amb compte de pèrdues i guanys i estat de fluxos d’efectiu, que generem i generarem liquides suficient per atendre les nostres obligacions.
  • Aportant garanties suficients per tal d’assegurar l’operació i reduir el risc que assumeix el banc.
  • Explicant veritats i no sopars de duro.

Si complim amb els punts anteriors, obtenir finançament és un mer tràmit.

Si no podem complir amb els punts anteriors, primer caldrà que fem els deures per recuperar una posició adequada.

Aquest fer els deures consistirà en un mix de:

  • Capitalitzar l’empresa: noves aportacions per part dels socis
  • Re-estructurar el compte de resultats per tal de que sigui capaç de generar excedent suficient.

I si no som capaços de fer aquest deures senyal que el nostre model de negoci està esgotat i cal refer-lo. Millor saber-ho ara que no pas quan ja no tinguem possibilitat de recuperar-nos.

Cordialment

Raimon

Darrera revisió: 21 setembre 2015

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi-ho amb els amics. Per a això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email