Ràtio cobertura del servei del deute

En l’article anterior definíem el servei del deute com el total de pagaments a realitzar en un període conseqüència d’aquest deute (interessos + amortització). Ens interessa ara definir quines referències poden ser vàlides per avaluar l’equilibri empresarial. Com sempre, entenent equilibri en el sentit de situació estable, amb possibilitat de permanència en el temps.

Ràtio cobertura del servei del deute

Ràtio cobertura del servei del deute

És per això que busquem una referència per mesurar la cobertura del servei del deute.

Què és la cobertura del servei del deute?

Entenem per cobertura del servei del deute el disposar, en temps i termini, de recursos líquids suficients per afrontar el pagament tant d’interessos com d’amortització del deute.

Així, la cobertura del servei del deute analitzada des de la generació de recursos (compte de resultats) sembla s’hauria de realitzar a partir del resultat abans d’interessos i impostos.

Llavors potser la cobertura podrà analitzar-se mitjançant la ràtio (el quocient):

Resultat abans d’interessos i impostos / Servei del deute

O el que és el mateix:

Resultat abans d’interessos i impostos / (despeses financeres + amortització deute)

La idea subjacent és que el negoci generi un resultat suficient per atendre el pagament d’interessos i deute.

Però, de fet, el que realment ens interessa és esbrinar la capacitat de generació de recursos líquids (efectiu). Així, la proposta anterior hauríem de referir-la a través del cash flow, més que a través del compte de resultats. Aquest és el motiu pel qual també podem calcular la ràtio de cobertura del servei del deute mitjançant la ràtio:

EBITDA / Servei del deute

Recordem que per EBITDA entenem el resultat abans d’interessos, impostos, amortitzacions i depreciacions (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization). Precisament perquè les amortitzacions i depreciacions no resten liquiditat.

Quina ràtio és més adequada?

Resposta financera per antonomàsia: Depèn!

Sí, depèn, tal com passa sovint, la resposta no és possible dar-la amb certesa en un sentit o en un altre. Tots dos càlculs són vàlids. I no hem d’oblidar que aquesta ràtio, com totes, l’únic que pretén és orientar l’anàlisi per establir un diagnòstic més o menys encertat.

Habitualment les dues ràtios donen valors similars, així, utilitzar una o altra serà més una qüestió de “gust” que d’exactitud matemàtica i/o conceptual.

Potser per evitar la controvèrsia, en alguns textos es defineix la ràtio de cobertura del servei del deute com:

Flux de caixa disponible per atendre el servei del deute / servei del deute

L’avantatge d’aquesta ràtio és que deixa pendent la definició de com calcular aquest flux de caixa disponible. Definició que s’haurà d’escometre en cada anàlisi en concret.

Tampoc té més importància, no perdem de vista que la finalitat de qualsevol ràtio és “donar indicis”. Mai cap ràtio per si sola s’ha de considerar absolutament concloent. (… Encara que hem d’acceptar també que tota generalització, per si mateixa, condueix a error al no considerar possibles excepcions a la norma).

Significat de la ràtio de cobertura del servei del deute

El resultat de la ràtio indica el nombre de vegades que, en el període, pot atendre el servei del deute analitzat.

Valor objectiu de la ràtio

Normalment la ràtio de cobertura del servei del deute s’ha de situar en un valor superior a la unitat.

Altrament la situació no és sostenible.

Per exemple, en un exercici pot resultar que la ràtio sigui inferior a la unitat i sigui possible atendre sense problemes el servei del deute. Potser perquè s’ha pres deute nou. O potser perquè s’ha alienat algun actiu no corrent. Però evidentment aquesta situació no pot repetir-se indefinidament.

Llavors, Quant superior a la unitat?

De nou depèn. En aquest cas dependrà, sobretot, de l’aversió al risc del gestor del negoci.

Cordialment

Raimon

Darrera revisió: 22 juny 2015

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi-ho amb els amics. Per a això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email