Currently browsing tag

pime

Estem gestionant correctament els impagats?

(Leer el artículo en castellano) Actualment les pimes estan treballant amb uns rendiments econòmics molt limitats. Els marges són irrisoris, el mínim problema porta a pèrdues. Cal per tant ser extremadament eficients. Ho estem sent en la gestió dels incobrats? Quant de temps triguem a detectar un incobrat? Més de …

Calcular els interessos del deute

(Leer el artículo en castellano) En els contractes financers normalment s’inclou una clàusula en torn de la forma de calcular els interessos que s’han de pagar en cada període. Aquesta clàusula pot expressar-se de diverses formes, per exemple: “Els interessos del període s’han de calcular sobre el nombre de dies …

El rating del deute (infografia).

(Leer el artículo en castellano) Últimament estem assistint a una requalificació constant tant del deute de l’estat espanyol com de les autonomies. Llegim notícies sobre el “rating” del deute Per exemple, en La Vanguardia, El País o en El Periódico. Però, Sabem què signifiquen les diferents qualificacions? La present infografia …

Preparant l’estat del flux de caixa (2)

(Leer el artículo en castellano) En l’article anterior iniciàvem l’estudi del flux de caixa a partir d’un exemple pràctic. Aquest article continua analitzant el mateix exemple. Havíem fet una primera aproximació al flux de caixa operatiu establint la hipòtesi d’operacions al comptat. D’aquesta manera dèiem que el cash flow era …

Preparant l’estat del flux de caixa (1)

(Leer el artículo en castellano)   En l’article sobre el flux de caixa realitzava una primera aproximació al concepte de “flux de caixa” des del punt de vista teòric. En Voy bien, pero no tengo efectivo plantejàvem una reflexió sobre la necessitat de gestionar adequadament la nostra tresoreria. El càlcul del …

Valor comptable i valor de liquidació

(Leer artículo en castellano) Què és el valor comptable d’una empresa? El valor dels fons propis, és a dir, el del patrimoni net de la Companyia. Com calcular-ho? Al valor comptable dels nostres actius li restem el valor comptable dels nostres passius (obligacions amb tercers). Què és el valor de …

Vendre sense marge és molt fàcil!

(Leer el artículo en castellano) Una venda sense marge no és una venda. Acabo de mantenir una reunió amb un equip de 3 emprenedors que han realitzat un grandíssim estudi teòric de la posada al mercat dels seus productes. Han analitzat pràcticament totes les facetes possibles del mercat. Distribució de …

No són sinònims.

(Leer el artículo en castellano) En la nostra aproximació al departament financer i a la terminologia específica utilitzada en l’àmbit de la gestió econòmic financera de l’empresa és necessari recalcar alguns conceptes que en el llenguatge col·loquial sovint s’utilitzen d’una forma incorrecta. Ingrés Ingrés és l’import de la venda dels …

L’equilibri patrimonial

(Leer el artículo en castellano) El post d’avui sorgeix com una reflexió a la pregunta, Quan es considera que hi ha un correcte equilibri patrimonial? En principi, la teoria ens diu que perquè es doni l’equilibri patrimonial han de complir-se els següents requisits: L’actiu corrent ha de ser aproximadament el …