Currently browsing tag

Multidivisa

Anulación de la cláusula multidivisa

Multidivisa es MIFID Sin duda, la Sentencia del Supremo del pasado día 30 de junio ha servido para acabar de confirmar la tesis que veníamos defendiendo desde hace tiempo (en mayo de 2013, en abril de 2014 y en febrero de 2015) en cuanto que la hipoteca Multidivisa es un …

Préstec multidivisa. Repercussions de l’apreciació del franc suís.

Als préstecs multidivisa la recent apreciació del franc suís (CHF) els hi suposa un encariment molt significatiu. Aquest article pretén una aproximació a la situació econòmica en que es troben. (Pot trobar una aproximació al concepte d’aquest tipus de préstec a Què és un préstec multidivises?) (Leer el artículo en …

Préstamo multidivisa. Repercusiones de la apreciación del franco suizo.

A los préstamos multidivisa la reciente apreciación del franco suizo (CHF) les supone un encarecimiento muy significativo. Este artículo pretende una aproximación a la situación económica en que se encuentran. (Puede encontrar una aproximación al concepto de este tipo de préstamo en ¿Qué es un préstamo multidivisas?) (Llegir l’article en …

Una hipoteca multidivisa és un derivat financer.

(Leer el artículo en castellano) L’estructura de la major part dels préstecs [hipotecaris] multidivisa als quals he tingut accés és, sens dubte, la d’un derivat financer. És a dir la d’un producte financer complex subjecte a la llei del Mercat de Valors (Mifid). Un derivat financer és un producte financer …

Una hipoteca multidivisa es un derivado financiero

(Llegir l’article en català) La estructura de la mayoría de los préstamos [hipotecarios] multidivisa a los que he tenido acceso es, sin duda alguna, la de un derivado financiero. Es decir la de un producto financiero complejo sujeto a la ley del Mercado de Valores (Mifid). Un derivado financiero es …

Què és un préstec multidivises?

 (Leer el artículo en castellano) Es tracta d’un préstec realitzat en una moneda diferent de la de curs legal al país de contractació del préstec. Un préstec multidivisa és un préstec subscrit en una o diverses monedes estrangeres per possibilitar l’especulació tant pel que fa als diferents tipus d’interès com …

¿Qué es un préstamo multidivisas?

(Llegir l’article en català) Se trata de un préstamo realizado en una moneda distinta de la de curso legal en el país de contratación del préstamo. Un préstamo multidivisa es un préstamo suscrito en una o varias monedas extranjeras para posibilitar la especulación tanto en cuanto a los distintos tipos …