La rendibilitat financera. Què interessa al accionista?

La rendibilitat financera. Què interessa al accionista?

La rendibilitat financera. Què interessa al accionista?

(Leer el artículo en castellano)

Aquest article és conseqüència de la pegunta plantejada per Gerardo en els comentaris de La Rentabilidad Financiera (ROE). Concepto y cálculo

La pregunta diu :

“Hola Raimon … tinc una pregunta és veritat o fals que “Al accionista de qualsevol empresa li interessa només la rendibilitat financera que obtingui en un període determinat .”

La meva resposta ha estat:

“Entenc que la resposta és “Depèn!” Precisament la millor resposta en l’àmbit financer (una cosa que recordo sovint en les meves classes )

De què depèn ?

Del termini de temps que abasti l’expressió “període determinat”

I donar resposta a aquest “depèn ” requereix un cert espai, així que he preparat un article específic sobre el tema

Gràcies per haver-me donat la idea per al post!”

I a continuació enllaço amb aquest article.

Entenc que és cert el fet que l’accionista s’orienta cap a la rendibilitat financera.

Però no la rendibilitat financera d’un exercici sinó la rendibilitat mitjana d’un cert període de temps.

Si atengués únicament a la rendibilitat d’un període estaríem davant d’un especulador, em sembla que no és aquesta la intenció de l’expressió “accionista” que s’utilitza en la consulta.

En principi hem d’acceptar que l’accionista es quedarà a l’empresa sempre que el rendiment que obtingui per la seva inversió sigui com a mínim equivalent al que obtindria per una inversió de risc anàleg ( entenent risc en el més ampli sentit del terme ).

Per exemple, a l’entrada La rendibilitat mínima per a l’accionista defenso que en el moment actual l’accionista busqui com a mínim un 6%. I apunto:

“Significa això que amb rendibilitats menors no trobarem accionistes per a la nostra Companyia? Probablement és així.

Òbviament pot assumir-se un any de rendibilitats inferiors, fins i tot dos anys. Però sens dubte qualsevol inversor desitjarà una rendibilitat superior I aquesta possibilitat de rendibilitat superior li farà romandre com a accionista també en el llarg termini tot i que en el curt no aconsegueixi aquest mínim. Però si en la mitjana no aconsegueix aquesta rendibilitat mínima, és segur que fugirà cap a inversions més rendibles.”

I aquest termini de temps que li ha de permetre una mitjana acceptable és difícilment quantificable. De nou la resposta adequada serà ” depèn”. En aquest cas, depèn, per exemple de:

• l’aversió al risc de l’accionista

• la “urgència ” de l’accionista per recuperar rendibilitats adequades

• la possibilitat de liquidar la seva inversió

• …

Una reflexió en el mateix sentit la fèiem també en Una cosa que treballadors i sindicats han d’assumir

Per tant, també importa l’expectativa de rendibilitat financera

Finalment comentar que la retribució obtinguda per l’accionista és la rendibilitat financera si l’analitzem des del punt de vista de la companyia .

I és el rendiment de la inversió si l’analitzem des del punt de vista del propi accionista . ( En aquest rendiment, per simplificació, obviem consideracions fiscals ) .

Aquest és el motiu pel qual en redactar el missatge semblen confondre els conceptes de rendibilitat i rendiment .

Cordialment

Raimon

Darrera revisió: 18 de novembre de 2013

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi amb els seus amics. Per això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació. Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.