El compte de resultats: Resum

On som?

Hem destinat els tres articles anteriors a una aproximació a Impdista a través del seu compte de resultats. Hem vist que l’anàlisi del compte de resultats és l’estudi de l’eficàcia i eficiència en la gestió dels actius. És determinar com utilitza la Companyia seu actiu per a la consecució del resultat.

Resumen Compte de resultats

Resumen Compte de resultats

(Leer el artículo en castellano)

Recordi que, si és del seu interès, disposa del balanç i el compte de resultats d’Impdista i una breu explicació de la seva situació en aquest enllaç.

D’aquesta primera aproximació podem concloure que la situació de Impdista ha millorat. El resultat s’ha pràcticament triplicat. Ha arribat a un millor nivell d’eficàcia.

I aquest millor nivell d’eficàcia l’ha aconseguit mitjançant la contenció de les diferents despeses. Contenció que s’ha produït tant pel que fa a les despeses variables com pel que fa a les despeses fixes.

Com a conseqüència de la contenció dels variables el marge brut s’ha mantingut pràcticament inalterat (ha millorat un 0’46%). Però mantenir el marge brut més o menys estable en el període 2008-2012 sembla una bona notícia. Per descomptat, vista la crisi econòmica d’aquest període no ha resultat una tasca fàcil la seva consecució. Impdista ha d’estar satisfeta d’haver-ho aconseguit (potser no orgullosa però si satisfeta).

Quant a les despeses fixes, la seva significativa reducció ha suposat un clar augment del resultat del negoci. Almenys a curt termini representa una bona notícia.

… I el llarg termini es forma a partir d’una successió de curts terminis. Llavors, millor una successió de bons resultats.

Però Compte! Potser la reducció hagi estat excessiva i ens passi factura en un futur més o menys proper. Recordem que, per exemple, hem detectat una reducció important en el ritme d’inversions que requereix el negoci.

Caldrà vigilar aquest fet en les nostres projeccions a futur. ¿Optarem per augmentar el pressupost per a manteniment? Potser accelerarem les inversions futures? Un mix de tots dos?…

En els nostres pressupostos i projeccions, haurem d’analitzar si la reestructuració de la capacitat productiva permet el desitjable creixement futur. En cas contrari hauran d’escometre (més o menys urgentment) les inversions que s’han demorat (o cancel·lat).

A Etapes: anàlisi, diagnòstic i tractament Per on anem? Comentàvem la situació de Impdista des de la perspectiva del balanç de situació. Bàsicament des d’una aproximació al sentit i evolució de cada massa patrimonial. Concloíem que Impdista ha observat una evolució estabilitzadora. S’ha capitalitzat fins a arribar al 45%, etc.

Ja tenim una primera aproximació a Impdista.

Ràtios

Ara dedicarem alguns articles a l’anàlisi de diferents ràtios. Les ràtios aporten valor no només per la seva anàlisi de la situació històrica, sinó també per la seva capacitat predictiva.

A partir del valor de les ràtios podem predir quina serà la nostra situació tant en el curt com en el llarg termini si no es modifica la tendència. Per aquest motiu molts dels indicadors utilitzats per al control de la gestió empresarial es basen en ràtios

En aquest blog ja hem tractat anteriorment moltes de les ràtios més usuals des de la perspectiva teòrica, ara ho farem des de la perspectiva de la pràctica. D’aquesta manera, una i altre perspectiva han de complementar-se per permetre un millor enteniment tant del concepte que cada ràtio pretén analitzar com de la seva aplicació en la realitat empresarial.

Continuarà …

Cordialment

Raimon

Darrera revisió: 20 de gener de 2015

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi amb els seus amics. Per això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

ImpDista, Article anterior: Les despeses fixes del negoci.

ImpDista, Article següent: Rendibilitat financera: el seu càlcul correcte

 

Print Friendly, PDF & Email