Comparació VAN TIR i TIRM

Comparacio VAN TIR TIRM

Comparacio VAN TIR TIRM

En el decurs de la sèrie d’articles entorn dels mètodes de valoració d’inversions productives hem anat estudiant de manera individualitzada els diferents criteris de valoració. Vegem ara una breu comparació entre els mètodes de valoració dinàmics VAN, TIR i TIRM.

El VAN (Valor Actual Net) indica la generació de riquesa del projecte.

La TIR (Taxa Interna de Rendibilitat) indica la rendibilitat del projecte. De fet indica la rendibilitat dels fons considerant que aquests es mantenen en el projecte durant tota la seva vida.

La TIRM (Taxa Interna de Rendibilitat Modificada) indica la rendibilitat del projecte tenint en compte que els fluxos que genera el projecte rendeixen / costen una taxa diferent de la interna del propi projecte.

Analitzem-ho mitjançant un parell d’exemples. Suposem que la taxa d’actualització és del 8% i que els projectes a comparar són els que es recullen en la següent taula:

Projectes X Y

Projectes X Y

Del càlcul del VAN al 8% així com de la TIR i de la TIRM amb la mateixa taxa d’actualització del 8% s’obtenen els següents resultats:

VAN al 8% TIR TIRM
Projecte (X) 20.136 25,00% 12,04%
Projecte (Y) 99.719 25,00% 24,02%

La TIR ens dirà que tots dos projectes són indiferents ja que tots dos reporten un rendiment intern del 25%. No obstant això aquesta conclusió és contrària al sentit comú. L ‘ “error”, tal com ja hem apuntat, sorgeix del fet que la TIR considera que els fluxos de caixa alliberats en cada període es mantenen en el projecte rendint la mateixa taxa.

Conclusió que rebat el càlcul del VAN.

El VAN ens indica que, considerant una taxa d’actualització del 8%, el projecte (Y) genera una riquesa molt més elevada que el projecte (Y). Té molt més sentit econòmic. És evident que si el rendiment de (X) i (Y) fos el mateix no s’estaria valorant el major risc que suposa l’ajornament del flux de quantia superior fins a l’últim període.

¿Què està passant?

La TIR mesura el rendiment dels fons invertits en el projecte. En el projecte els fons rendeixen la taxa TIR amb independència de si continuen invertits en el projecte o han estat alliberats i reinvertits en projectes alternatius. I aquesta hipòtesi de reinversió a la taxa TIR ja hem vist que no té sentit mantenir-la.

El VAN al 8% ens indica que el projecte (X) ens fa més rics en 20.136.- mentre que el projecte (Y) augmenta la nostra riquesa en 99.719.-

La TIRM corregeix el principal inconvenient de la TIR ja que considera que els fluxos alliberats pel projecte es reinverteixen a una taxa equivalent a la taxa d’actualització imposada (cost d’oportunitat). Hipòtesi que resulta molt més encertada que l’establerta per la TIR.

La TIRM prioritza la realització del projecte (Y) ja que és aquest el que aporta un rendiment intern més elevat. Atès que el projecte (Y) en els primers períodes allibera un volum de fons molt reduït possibilita un rendiment elevat dels fons “mantinguts dins” del propi projecte. Aquesta és la raó per la qual la TIRM del projecte (Y) es manté tan pròxima a la TIR. Els fons es mantenen més temps “en” el projecte.

Conclusió:

EL VAN valora el projecte en funció de la riquesa generada pel projecte sota la restricció imposada pel cost de capital considerat. En tractar-se d’una restricció del projecte en concret, acostuma a considerar-se el criteri prioritari per a establir la viabilitat d’una inversió.

La TIRM valora el projecte en funció de la quantificació del màxim cost de capital que pot absorbir el projecte abans d’esdevenir un projecte deficitari. Resulta útil en l’anàlisi de projectes d’inversió perquè permet determinar el nivell de cost de capital que pot absorbir el projecte. A partir de la TIRM (o de la TIR si decidim treballar amb aquest criteri) podem determinar les fonts de finançament que hem de considerar per al desenvolupament del projecte.

Cordialment

Raimon

Última revisió: 20 de març de 2017

Aquest article forma part de la sèrie sobre Valoració d’una inversió productiva. Índex de la sèrie.

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi-ho amb els amics. Per a això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email