Currently browsing tag

anàlisi de balanç

Capitalització i Endeutament: 2 Cares de la Moneda

Capitalització i endeutament són les 2 cares d’una mateixa moneda. (Leer el artículo en castellano)  El gràfic anterior reflecteix la situació de Impdista (pot veure el seu balanç i compte de resultats en aquest link) Sovint es refereix també com a endeutament la ràtio finançament aliè / finançament propi. Aquesta …

NOF i Fons de maniobra: anàlisi gràfica

Les NOF (Necessitats Operatives de Fons) són els fons necessaris per finançar les operacions corrents de l’activitat empresarial. Es financen amb Fons de maniobra i amb crèdit (deute financer a curt termini). (Leer el artículo en castellano) El gràfic anterior reflecteix la situació de Impdista (pot veure el seu balanç …

Diagnòstic empresarial: l’estructura de l’actiu

(Leer el artículo en castellano) Iniciem el nostre diagnòstic empresarial amb l’anàlisi gràfica de les “grans” masses patrimonials que componen l’actiu. El seu propòsit és fer una primera aproximació a l’estructura d’actiu que presenta la companyia. A partir d’aquesta anàlisi podem determinar si la proporció entre actiu corrent i no …

Estructura de l’actiu empresarial.

(Leer el artículo en castellano) Una reflexió sobre l’estructura dels actius empresarials. Bàsicament tenim 3 tipus d’empresa: indústria, serveis i comercial Pensem, per exemple, com a indústria en una fàbrica d’automòbils; com a empresa de serveis una companyia subministradora d’electricitat i com a empresa comercial una distribuïdora de productes de …

Diagnòstic empresarial Com analitzar el balanç?

(Leer el artículo en castellano) Referit a la situació econòmica financera de la Companyia podem expressar la idea dient que consisteix a analitzar el balanç i el compte de resultats. Realitzat el diagnòstic s’ha de definir un tractament (estratègia) que condueixi a una situació més saludable (equilibrada). Si referim el …