Currently browsing tag

morositat

Morositat. Algunes preguntes.

Quant temps fa que no actualitzem les dades de les fitxes dels nostres clients? És correcta l’adreça i telèfon que tenim anotats? Com va el negoci del nostre client? Està guanyant diners? Últimament, ha modificat significativament la periodicitat o el volum d’operacions amb nosaltres? Per què? Ha modificat recentment el …

Morositat per vacances.

Diu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials que (art 2.d) “D) Termini de pagament, es referirà a tots els dies naturals de l’any, i seran nuls i es tindran per no posats els pactes que …

Comptes anuals: la memòria, aquest document tan “inútil”

 “Inútil”? Quantes vegades hem sentit comentaris semblants? Quantes vegades l’anàlisi d’uns comptes anuals no realitza un estudi detallat de la memòria? Els comptes anuals s’han d’analitzar complets. Cal llegir i analitzar també la memòria dels comptes anuals. Més encara si aquestes estan auditades. La memòria explica amb paraules allò que …

Arriben temps millors.

Millorant els terminis de cobrament Llegeixo al “VII Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España” elaborat per Crédito y Caución i Iberinform que en complir-se quatre anys de la realització del primer d’aquests estudis “Per primera vegada en la sèrie històrica, l’estudi reflecteix una millora clara, profunda …

El recàrrec de mora.

(leer articulo en castellano) Estem apropant-nos al mes d’agost, el període de vacances per antonomàsia a Espanya. Convé recordar alguns extrems quant a gestió (prevenció) de la morositat. El recàrrec de mora. Què diu la llei? La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de …

Estem gestionant correctament els impagats?

(Leer el artículo en castellano) Actualment les pimes estan treballant amb uns rendiments econòmics molt limitats. Els marges són irrisoris, el mínim problema porta a pèrdues. Cal per tant ser extremadament eficients. Ho estem sent en la gestió dels incobrats? Quant de temps triguem a detectar un incobrat? Més de …