Morositat. Algunes preguntes.

Morositat. Algunes preguntes.

Quant temps fa que no actualitzem les dades de les fitxes dels nostres clients?

És correcta l’adreça i telèfon que tenim anotats?

Com va el negoci del nostre client?

Està guanyant diners?

Últimament, ha modificat significativament la periodicitat o el volum d’operacions amb nosaltres? Per què?

Ha modificat recentment el seu nombre de treballadors?

Està complint els seus compromisos?

Tenim la seva conformitat (signatura) en les nostres condicions de venda?

Comprovar periòdicament l’estat dels nostres clients té un cost insignificant respecte dels beneficis de gestió que aporta. Llavors, Per què oblidem la revisió periòdica?

Cordialment
Raimon

Ultima revisió: 31 de desembre de 2016.

Si aquest article li ha semblat interessant, per favor, comparteixi-ho amb els seus amics. Per a això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email