Refinançar (potser) no és la solució

Refinançar (potser) no és la solució

Refinançar (potser) no és la solució

(Leer el artículo en castellano)

Quan les sabates ens fan mal no anem pas al metge. Més aviat al sabater. En canvi sovint quan la nostra empresa no genera prou efectiu per fer front els venciments del nostre finançament anem al banc a buscar un re-finançament.

Malauradament això no acostuma pas a ser la solució sinó únicament un ajornament del problema.

Primer de tot cal tenir en compte que el banc buscarà, evidentment, protegir els seus interessos. (Heu trobat mai un banc ONG?). Això vol dir que ens demanarà més garanties i amés, vist que som mals pagadors, ens cobrarà més car (apujarà els tipus). Però no ens solucionarà el nostre problema de generació de tresoreria.

Si el nostre negoci no està generant prou efectiu el problema és estructural, no pas conjuntural, així que cal buscar solucions estructurals.

Resulta una millor solució re-estructurar els nostres comptes per tal de que siguin capaços de generar l’efectiu necessari o, sinó, buscar una via de finançament alternativa (Noves aportacions? Nous socis?) que ens permeti garantir liquides suficient per atendre els pagaments ja contractats.

Son solucions estructurals, per exemple, el redimensionament dels nostres stocks, una política creditícia més acurada vers els nostres clients (personalització i seguiment dels terminis oferts)…

I en aquestes solucions qui millor ens pot ajudar és, sens dubte, algun professional de la gestió econòmica i financera empresarial, no pas un comercial d’una oficina bancària.

Evidentment això té un cost i habitualment un futur millor.

El refinançament bancari, també té un cost que, habitualment, és superior.

El professional contractat cobra per la seva feina, però busca una solució duradora i que garanteixi la continuïtat de la companyia.

El banc busca una solució pel seu propi problema, és a dir, no perdre els diners que ja ha deixat a la companyia, recuperar (i/o garantir) tot el que pugui i a més a més aprofitar per pujar els preus emparant-se (amb raó) amb el major risc de l’operació.

Cordialment

Raimon

Darrera revisió: 14 de maig de 2014

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi amb els seus amics. Per això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.