Rating i scoring (2).

Rating i scoring

Rating i scoring

(Leer el artículo en castellano)

En 29 d’octubre de 2010 publicava l’article “rating i scoring” referint-me a l’accepció utilitzada per les entitats financeres per qualificar la solvència de particulars i/o empreses que sol·liciten (o poden sol·licitar) finançament bancari.

Comentava que la puntuació (scoring) per a la valoració creditícia (rating) es realitzava a partir de dades quantitatives i qualitatius. Avui repassant aquest text, crec que podria ampliar-se una mica l’explicació.

Respecte dels quantitatius:

Parteixen de l’estudi dels estats financers, bàsicament els comptes anuals. Però també informació accessòria: autoliquidacions impositives (IVA, etc), distribució de compres i vendes (aquí el model 347 de declaració d’operacions pren importància), etc. Resulta igualment important l’informe emès per la CIRBE (Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya), el Banc hi tindrà accés perquè haurà requerit la nostra autorització expressa.

Quina informació determinarà el nostre rating?

1,- La capacitat de finançament: anàlisi del disponible de la CIRBE. En principi, un major disponible suposa major capacitat per afrontar possibles tensions de liquiditat.

2,- Autonomia financera: la proporció de fons propis sobre fons aliens és, òbviament, de crucial importància per a la determinació del risc creditici. A major autonomia major facilitat per a l’obtenció de crèdit.

3,- Rendibilitat: Interessa tant la rendibilitat “total” com la rendibilitat abans de resultats financers i atípics.

4,- Eficiència: entesa com a cobertura de despeses financeres, és a dir, el nombre de vegades que el benefici d’explotació de l’exercici és capaç d’atendre el pagament de les despeses financeres de l’exercici

5,- Cash Flow operatiu: si l’activitat d’explotació no genera suficient cash flow difícilment podrà obtenir-se una bona qualificació crediticia.

6,- Fons de maniobra: és important que si la seva companyia té una rotació d’actiu corrent significativament superior a la del seu passiu corrent ho justifiqui adequadament. D’aquesta forma aquest fons de maniobra reduït (o fins i tot negatiu) que probablement Vostè manté no penalitzarà la seva qualificació.

Respecte dels qualitatius:

Es basen en apreciacions subjectives realitzades pel Banc (el director de l’oficina o gestor de comptes amb qui negociem les operacions i que ens coneix personalment). En aquest àmbit podem destacar:

1,- Transparència i accessibilitat: La informació analitzada és fiable? Auditada sense excepcions? L’adreça de la Companyia és transparent quant als requeriments d’informació de l’Entitat Financera?

2,- Gestió estructurada: estructura organitzativa clara i amb experiència. Professionalitat i dedicació de l’equip directiu. “Ambient” que es respira en l’empresa.

3,- Poder negociador amb clients i proveïdors: Idealment no ha d’existir dependència respecte de clients ni proveïdors. Així, millor una cartera comercial atomitzada que concentrada en un o dos clients. Igualment, és millor una capacitat de proveïment de diferents fonts que la dependència d’un únic proveïdor.

4,- Sector d’activitat: Sens dubte en l’actualitat obtindrà major qualificació l’activitat de comerç d’alimentació que la construcció.

Cordialment
Raimon

Ultima revisió: 28 de setembre de 2012.

Si aquest article li ha semblat interessant, per favor, comparteixi-ho amb els seus amics. Per a això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.