Payback descomptat o Termini de Recuperació descomptat.

El Payback descomptat (discounted payback) és un mètode de valoració de projectes d’inversió que millora el mètode de payback perquè incorpora la consideració del valor dels diners en el temps.

Payback descomptat

Payback descomptat o Termini de Recuperació descomptat.

En aquest mètode, abans de procedir al càlcul del període de recuperació, es descompten els fluxos nets de caixa de cada període a la taxa imposada.

Fòrmula Payback Desc.

 

On Co és el capital inicial; FCt el flux de caixa del període t; d la taxa de descompte.

 

Exemple de càlcul

Assumint una taxa del 10% i aplicat en el nostre projecte (A):

0 1 2 3
Flux de caixa -500 180 210 220
Flux de caixa descomptat -500 164 174 165
FC descomptat acumulat -500 -336 -163 2

 

Els fluxos de caixa descomptats de cada període es calcularan:

180 x (1 + 10 %) ^(-1) = 164

210 x (1 + 10 %) ^(-2) = 174

220 x (1 + 10 %) ^(-3) = 165

Flux de caixa descomptat acumulat = -500 + 164 + 174 + 165 = 2

El període de retorn de la inversió és de 3 anys. És en el tercer any que s’obté el retorn del total invertit.

Aquest criteri prioritzarà el projecte que el seu payback descomptat sigui menor.

Avantatges.

Incorpora una (mínima) valoració dels diners en el temps

Inconvenients.

El seu càlcul ja no és tan senzill com en el mètode de payback

Cordialment

Raimon

Darrera revisió: 14 febrer de 2017

Aquest article forma part de la sèrie sobre Valoració d’una inversió productiva. Índex de la sèrie.

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi-ho amb els amics. Per a això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email