Mètodes dinàmics de valoració

Són mètodes dinàmics de valoració de projectes d’inversió productiva els que consideren el valor dels diners en el temps. En un mètode dinàmic té més valor l’import nominal actual que el futur.

Mètodes dinàmics

Mètodes dinàmics de valoració

Per poder comparar fluxos de caixa de moments de temps diferents cal que primer els referim a la mateixa data.

Aquesta necessitat planteja el problema de, Com comparar el valor dels diners en diferents moments de temps?

La resposta té a veure amb el rendiment que esperem obtenir d’aquests fons en aquest període.

Així, per comparar capitals referits a diferents moments de temps utilitzarem el tipus d’interès (o taxa de descompte).

Tipus d’interès vs taxa de descompte

Parlem de tipus d’interès quan avaluem diners d’una data anterior respecte del moment de valoració. Diguem que el tipus d’interès corre d’avui cap al futur.

100.- sestercis d’1/1 / X1 valorats al 10% en 1/1 / X2 representa un valor de 110.-sestercis avaluats a un tipus d’interès del 10%.

Parlem de taxa de descompte quan avaluem diners d’una data posterior respecte del moment de valoració. Així, el tipus de descompte corre del futur cap avui.

110.- sestercis d’1/1 / X2 valorats al 10% en 1/1 / X1 representa un valor de 100.-sestercis avaluats a una taxa de descompte del 10%.

(Com sempre, en els exemples la nostra moneda de referència és el sesterci. Convé mantenir el focus d’atenció en el concepte que s’analitza, no en la importància relativa de la seva quantia en la nostra economia en concret).

 

Determinació de la taxa d’actualització

Llavors, la dificultat més gran és determinar quina és la taxa d’actualització que s’ha d’utilitzar. Habitualment s’utilitza com a taxa d’actualització el cost de capital que de mitjana està suportant la companyia, és a dir, el del cost d’oportunitat dels seus recursos financers. Freqüentment aquesta taxa s’incrementa en funció de la prima de risc que l’empresa considera com a necessària per poder afrontar el projecte d’inversió.

 

Cordialment

Raimon

Darrera revisió: 13 febrer de 2017

Aquest article forma part de la sèrie sobre Valoració d’una inversió productiva. Índex de la sèrie.

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi-ho amb els amics. Per a això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email