Volum d’endeutament empresarial

Defivolum_endeutamentnim l’endeutament

com la ràtio financera exigible / (no exigible + exigible). Habitualment acceptem que un endeutament al voltant del 50% és equilibrat en el sentit d’estable i de que no compromet la supervivència empresarial.

Significa llavors que un endeutament del 80% és insostenible?

Depèn. O dit d’una altra manera, no necessàriament.

De què depèn?

Bàsicament de la capacitat històrica i sobretot futura de generació de flux de caixa lliure. I calcular tal flux pot resultar complicat (particularment el futur). Així que per avaluar-lo realitzem aproximacions.

Per exemple mitjançant el càlcul de les rotacions de les diferents partides i la seva capacitat de generació de tresoreria. També mitjançant la probabilitat de manteniment dels actuals marges,  rendiments, etc. Així, la resposta a si un determinat grau d’endeutament és més o menys arriscat pot personalitzar-se millor a cada cas (empresa) i definir d’una forma més adequada quins són els paràmetres que s’han de controlar.

Les expectatives de cada moment tenen gran repercussió en, per exemple, marges i rendiments del període. I com pot deduir-se fàcilment la resposta al nivell de risc respecte de l’endeutament equilibrat no serà la mateixa aquest semestre que el següent o l’anterior.

Aquest fet destaca la necessitat d’un control de gestió eficient també en el control de l’endeutament. Recordem que un nivell adequat d’endeutament optimitza la rendibilitat financera.

Cordialment

Raimon

Darrera revisió: 23 de juny de 2014

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi amb els seus amics. Per això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email