Currently browsing tag

Rotació

Rotacions corrents

Ara és el torn d’analitzar la rotació de cadascuna de les partides que componen el període mig de maduració (PMM): aprovisionament + fabricació + vendes + clients – proveïdors. Conseqüència que ImpDista és una empresa comercial (les seves dades aquí) els components del seu període mitjà de maduració són únicament …

Palanquejament: límits a l’endeutament

Quan el palanquejament és més gran que la unitat, des del punt de vista financer, resulta convenient endeutar-se. Aquesta afirmació, que en principi és correcte, ha d’entendre’s limitada dins d’una certa mesura d’endeutament. Pensem que si no existís aquest límit, potser arribaríem a l’absurd de reduir els fons propis a …

Rendiment, component de la rendibilitat financera:

Ja hem vist que la rendibilitat financera d’Impdista ha millorat espectacularment en el període analitzat, passant del 6’9 al 22’1 %. En els propers articles analitzarem la rendibilitat des del punt de vista dels seus components o factors. (Pot recordar com descompondre la rendibilitat a “La descomposición de la rentabilidad”). …

Cal augmentar les vendes

(Leer el artículo en castellano) Cal augmentar les vendes. De fet, probablement, és urgent augmentar la nostra xifra de vendes. Portem anys de crisi perdent xifra de vendes i marge. Les empreses que hem arribat fins aquí Què hem fet bé? Ens hem adaptat millor a la nova situació del …

Millorar la rotació de clients

 (Leer el artículo en castellano)   Sobre aquest tema ja hem parlat en altres ocasions. No obstant això, continua sent d’extrema actualitat. Què entenem per rotació de clients? “La rotació de clients determina el temps que en mitjana romanen els diners invertits en la cartera de clients.” (de l’article “La …