Millorar la rotació de clients

150_rotacion_cobro

 (Leer el artículo en castellano)

 

Sobre aquest tema ja hem parlat en altres ocasions. No obstant això, continua sent d’extrema actualitat.

Què entenem per rotació de clients?

“La rotació de clients determina el temps que en mitjana romanen els diners invertits en la cartera de clients.” (de l’article “La ràtio rotació de clients”)

Així, la rotació de clients dependrà de les condicions creditícies que acordem amb els nostres clients i també del grau de compliment d’aquestes condicions.

Respecte de les condicions creditícies acordades amb els nostres clients recordem la necessitat d’incorporar-les clarament en el moment de realitzar la comanda.

L’article d’avui pretén ser una reflexió entorn del control del grau de compliment. En aquest sentit convé que ens fem preguntes del tipus:

Quin és el període mitjà que transcorre entre el venciment i el cobrament efectiu del deute de determinat client? (i ens repetim la pregunta per a cada client)

I sobretot Per què?

Suposem que les nostres condicions de vendes fixen un venciment a 60 dies. No obstant això, estem cobrant a 70. Per què?

Perquè tenim establert el cobrament mitjançant un sistema que depèn del client, per exemple, enviament de xec o transferència. Llavors hem d’implementar un protocol que recordi al client la seva obligació amb suficient anterioritat. …I si és possible, modificar el mètode de cobrament per un altre que ens permeti controlar millor aquesta data. Per exemple mitjançant cobrament domiciliat.

Aquesta actuació, ens permetrà ser més eficients.

Perquè malgrat tenir establert un sistema de cobrament que depèn de nosaltres, no som eficients en la seva gestió. Hem de millorar el nostre protocol d’actuació per aconseguir una major eficiència.
Hem quantificat el cost financer d’aquesta ineficiència?

Som conscients que tal ineficiència suposa també un major risc de incobrament?

Podem assumir aquests costos i/o aquests riscos?

És segur que amb la crisi perllongada que estem suportant s’ha reduït el nostre marge i s’ha incrementat el risc comercial. Millorar la nostra eficiència suposa major força per enfrontar aquest “enviliment”.

I aquesta millora d’eficiència és urgent. Qui no millori la seva eficiència sens dubte serà expulsat del mercat. Els marges actuals no permeten ineficiències. Evitem que la nostra empresa sigui la següent que es vegi obligada a tancar.
Cordialment
Raimon

Ultima revisió: 15 d’octubre de 2012.

Si aquest article li ha semblat interessant, per favor, comparteixi-ho amb els seus amics. Per a això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.
Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email