Currently browsing tag

finançament

Negociant el finançament: PLANIFICACIÓ! ANTICIPACIÓ!

Si planifiquem adequadament la sol·licitud i la negociació del finançament que necessitem per al nostre projecte estem augmentant significativament les possibilitats d’obtenir-lo. Vegem quina ha de ser aquesta PLANIFICACIÓ: 1. – ANTICIPACIÓ! Cal disposar de temps suficient. Unes vegades això suposa 1 any, altres només 3 mesos. No podem negociar …

Refinançar (potser) no és la solució

(Leer el artículo en castellano) Quan les sabates ens fan mal no anem pas al metge. Més aviat al sabater. En canvi sovint quan la nostra empresa no genera prou efectiu per fer front els venciments del nostre finançament anem al banc a buscar un re-finançament. Malauradament això no acostuma …

Calcular els interessos del deute

(Leer el artículo en castellano) En els contractes financers normalment s’inclou una clàusula en torn de la forma de calcular els interessos que s’han de pagar en cada període. Aquesta clàusula pot expressar-se de diverses formes, per exemple: “Els interessos del període s’han de calcular sobre el nombre de dies …