Negociant el finançament: PLANIFICACIÓ! ANTICIPACIÓ!

Negociant el finançament: PLANIFICACIÓ! ANTICIPACIÓ!

Negociant el finançament: PLANIFICACIÓ! ANTICIPACIÓ!

Si planifiquem adequadament la sol·licitud i la negociació del finançament que necessitem per al nostre projecte estem augmentant significativament les possibilitats d’obtenir-lo.

Vegem quina ha de ser aquesta

PLANIFICACIÓ:

1. – ANTICIPACIÓ! Cal disposar de temps suficient. Unes vegades això suposa 1 any, altres només 3 mesos. No podem negociar finançament per demà. Si tenim pressa no hi ha negociació possible, es redueix a un “lo toma o lo deja”. Això no és negociar i surt realment car.

2. – Definir quines son les necessitats del projecte a finançar. No és el mateix finançar l’adquisició d’un nou immobilitzat que la cartera comercial. Probablement el primer necessitarà un préstec a 5 o més anys (llarg termini) i el segon una línia de descompte (curt termini).

3. – Determinar quins són els fluxos de tresoreria que generarà la inversió. Ens permetrà determinar la quantia i data dels venciments de deute que el projecte pot assumir. Sovint ens oblidem d’aquest pas i És crític!

4. – Aquestes quanties haurien de ser són els nostres límits de compromís en el finançament a obtenir.

5. – Determinar quines són les nostres fortaleses i debilitats en la negociació. Quins resultats hem obtingut en els últims anys? Òbviament un històric de beneficis facilita la negociació. Quin grau d’endeutament mantenim? Si tenim un baix nivell de deute és una fortalesa Quins compromisos tenim vigents? No em refereixo únicament a pagaments i dates, sinó també a “fortaleses cedides”. Per exemple, tenim compromesa la domiciliació de nòmines i/o assegurances socials? Per quant de temps? Etc.

6. – Sol·licitem una oferta a la nostra/es entitat/s financera/s. Si, una oferta! Canviem el xip, el Banc és un proveïdor més, i als proveïdors els demanem ofertes i negociem amb ells. Doncs d’això es tracta!

Aquí és crucial evitar la resposta “No et preocupis, tenim temps, ja en parlarem més endavant quan s’acosti el moment de realitzar el pagament d’aquesta màquina nova” (o descompte de factures, o…).

Aquesta resposta no escau. És la que interessa al Banc però no a nosaltres. Disposar de temps és la nostra força més gran, augmenta la nostra capacitat negociadora i no pensem cedir-la. Aquest és un dels motius que ens ha portat a demanar l’oferta a més d’un Banc.

7. – Quan disposem d’ofertes podem començar la nostra negociació. Sense pressa però sense pausa. Què es negocia? Tot, sense por, vergonya ni timidesa.

8. – Quan se signa? Amb temps d’antelació suficient que ens permeti, si alguna cosa falla, poder canviar de Entitat sense problemes. Aquest és un altre dels motius pels quals negociem la mateixa operació amb més d’un Banc i amb antelació.

Cordialment

Raimon

Darrera revisió: 23 de maig de 2014

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi amb els seus amics. Per això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email