Currently browsing tag

clàusula sòl

Clàusula sòl. Què m'ha costat?

Clàusula sòl. Què m’ha costat?

La Sentència recent del Tribunal Superior de Justícia Europeu sobre les clàusules sòls (aquí la Sentència completa) obligarà a més d’un a valorar quin és el perjudici que li ha suposat l’aplicació d’aquesta clàusula. Com calcular el perjudici? Per poder determinar la quantia d’aquest perjudici, hem de calcular la diferència …

Cláusulas suelo y techo

Equilibri a les clàusules sòl i sostre

Leer el artículo en castellano) A l’article anterior, “clàusula solc i clàusula sostre”, comentava que “si les clàusules es fixen en unes condicions d’equilibri adequades llavors resultaran convenients a ambdues parts.” L’article d’avui pretén ajudar una mica a com determinar aquestes condicions d’equilibri adequades que faran convenients les clàusules. Resulta …

Cláusulas suelo y techo

Clàusula sòl i clàusula sostre

(Leer el artículo en castellano) En alguns contractes financers s’estableix un tipus d’interès mínim, és el que es recull en la denominada clàusula sòl. Sovint el mateix contracte recull també un tipus d’interès màxim. Es contempla en la clàusula sostre. Clàusula sòl: S’estableix un tipus d’interès inferior mínim. Clàusula sostre: …