Clàusula sòl. Què m’ha costat?

La Sentència recent del Tribunal Superior de Justícia Europeu sobre les clàusules sòls (aquí la Sentència completa) obligarà a més d’un a valorar quin és el perjudici que li ha suposat l’aplicació d’aquesta clàusula.

Clàusula sòl. Què m'ha costat?

Clàusula sòl. Què m’ha costat?

Com calcular el perjudici?

Per poder determinar la quantia d’aquest perjudici, hem de calcular la diferència entre les quotes del préstec amb aplicació de la clàusula sòl respecte de les quotes calculades sense la seva aplicació.

La diferència que es produeixi en cadascun dels venciments haurà d’acumular-se i, juntament amb els interessos legals corresponents, ens permetrà determinar el total import pagat com a conseqüència de la clàusula sòl.

Exemples de càlcul

Suposem que l’1 de gener de 2003 es va contractar una hipoteca de 100.000.- euros. A un tipus d’interès Euríbor 1 any més un diferencial del 0’5%. Pagadora mitjançant quotes mensuals i establint-se una clàusula terra del 3’5%.

Per exemple, la quota de venciment del 1 de gener 2016 amb clàusula sòl puja a 619.- €, mentre que sense sòl hagués estat de 506.- €. La diferència és de 113.- €. Atenent que el tipus legal del diner en 2016 és del 3%, el seu valor en 1 gener 2017 serà de 113 + 3% = 116.- €.

Si en 1 maig 2013 la nostra Entitat va deixar d’aplicar la clàusula, llavors, el perjudici “només” seria de 5.689.- €.

Suposem ara la mateixa hipoteca, però signada en 1 gener 2008. Hauria suportat a 1 gener 2017 un perjudici valorat en 2.476.- €. I si al maig de 2013 va deixar d’aplicar la clàusula sòl, llavors 585.- €.

Puc ajudar-lo?

Si ho desitja, no dubti en contactar-me perquè pugui fer-li arribar un informe detallat de la situació del seu préstec en concret. Segur que els meus honoraris li semblaran adequats. Moltes gràcies.

Cordialment

Raimon

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi-ho amb els amics. Per a això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies

Darrera revisió: 23 de desembre 2016

Print Friendly, PDF & Email