El Període Mig de Maduració

173_PMM

(Leer el artículo en castellano)

S’entén per període mig de maduració d’un negoci el temps que de mitjana transcorre des que s’inverteix una unitat monetària fins que es recupera via el cobrament de la venda o servei realitzat.

Normalment s’expressa en dies

Si analitzem els diferents processos productius pels que “transita” la inversió podem distingir:

Període mig d’aprovisionament (de matèries primeres): des de la recepció de la matèria primera fins al seu pas a producció

Període mig de fabricació: durada del procés de producció. Transforma la matèria primera en producte acabat.

Període mig de venda (de producte acabat): temps que de mitjana roman el producte acabat a l’empresa fins que és venut

Període mig de clients: des de la venda fins al cobrament efectiu de la mateixa.

Si sumem els diferents terminis, obtindrem el denominat Període Mig de Maduració econòmic (o tècnic). Es refereix al criteri de data del fet respecte de la inversió.

Si atenem al criteri de caixa, aleshores hem de tenir en compte que el pagament d’aquesta unitat monetària invertida no es realitza fins que s’atengui el pagament a proveïdors.

Període mig de proveïdors: període de temps que de mitja transcorre des que realitzem l’aprovisionament fins que atenem el pagament de tal aprovisionament.

Període mig de:

(+) Aprovisionament

(+) Fabricació

(+) Venda

(+) Cobrament

(=) Període mig de maduració (econòmic o tècnic)

(-) Proveïdors

(=) Període Mig de Maduració financer

Cordialment

Raimon

Darrera revisió: 8 d’abril de 2013

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi amb els seus amics. Per això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email