Redacció ¿Enganyosa? d’un contracte financer.

Redacció ¿Enganyosa? d'un contracte financer.

Redacció ¿Enganyosa? d’un contracte financer.

(Leer el artículo en castellano)

Preparant una declaració com a perit he pensat que pot resultar interessant recollir al blog una de les idees que plasma el dictamen que en el seu dia es va aportar a la causa.

Es tracta d’un contracte sobre un estructurat financer, és a dir, el client rep un rendiment més o menys important (fins i tot negatiu) segons la fluctuació que observi la cotització de les accions que componen el subjacent.

En el cas analitzat, segons fos la cotització del títol de pitjor comportament, l’operació podia resultar amortitzada anticipadament (finestres de venciment anual) o bé arribar a la data de venciment teòric (la pitjor opció per al client).

El Banc en el redactat del contracte apunta en tot moment que en cas que es produeixi l’amortització anticipada, per exemple en la tercera anualitat, “el client rebrà l’import de la inversió més el 60% del nominal.”

La redacció, tot i que és econòmicament correcta, porta a la idea que es percep un 60% de rendibilitat.

Tant és així que fins i tot el banc en les seves comunicacions amb el client afirma que el producte ofereix una rendibilitat elevada, del 20% anual.

… I això ja no és cert!

La idea important és que no és el mateix la rendibilitat que la retribució. La inversió analitzada oferia una retribució màxima anual (en l’exemple el 20 %) en funció del comportament del subjacent. Si es produeix l’amortització anticipada a la tercera anualitat el client percebrà el nominal més el 60 %. Percentatge que sorgeix per addició del 20 % ofert en cada anualitat. Però aquest 20 % no és capitalitzat, es tracta únicament d’una addició.

Quina és la diferència ?

La percepció del nominal (per exemple 100. – €) més una retribució del 60% serà:

100 + (1 + 0’6 ) = 160

El cobrament d’un nominal invertit a 3 anys amb una retribució anual capitalitzable del 20% serà:

100 + (1 + 0’2 ) ^ 3 = 172’8

Per tant, la rendibilitat anual del 20 % a 3 anys suposa una retribució del 72’8 % al nominal. No del 60%.

Una retribució del 60% a 3 anys suposa una rendibilitat anual de “només” el 16’96 %.

Com ja hem comentat en moltes ocasions, per favor, abans de signar, cal llegir i, sobretot, entendre, el que estem signant.

Cordialment

Raimon

Darrera revisió: 29 de octubre de 2013

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi amb els seus amics. Per això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació. Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email