Per què és bona [o desitjable] la inflació?

inflacio

Per què és bona [o desitjable] la inflació?

Primer,

Què és la inflació?

Inflació és l’increment sostingut del nivell de preus dels béns i serveis observat en un determinat període de temps que dóna lloc a una reducció del valor dels diners.

Normalment referim la inflació interanual, és a dir, l’increment del nivell de preus observat durant un període d’un any.

El fenomen contrari serà el decrement continuat d’aquest nivell de preus i rep el nom de deflació.

Un cert nivell d’inflació és bo o desitjable perquè la inflació incentiva l’activitat econòmica (el consum).

Vegem-ho primer per la via de la negació (deflació): suposem que el nivell de preus en comptes d’incrementar, es redueix. És a dir, demà els preus seran més baixos que avui. I el mes que ve més baixos que demà… Quan realitzarem la compra d’aquest bé o servei que necessitem / volem? És evident que demorarem el màxim possible el moment de l’adquisició. I això és així perquè com més esperem més reduït serà el seu preu.

Fem ara abstracció. Si a nivell d’economia (és a dir, tots alhora) demorem la compra (consum) estem desincentivant la producció de béns i serveis. En conseqüència:

• Les fàbriques pararan la producció (reducció d’activitat econòmica) i acomiadaran personal (reducció d’ocupació).

• Els consumidors es quedaran sense ingressos i no disposaran de recursos per realitzar consums.

• Els béns i serveis oferts no tindran demanda i hauran de reduir preus …

S’observa un cercle viciós que porta a una reducció constant del nivell de preus, de l’activitat econòmica i del nivell d’ocupació. Es fa evident que la deflació és contrària al desenvolupament econòmic.

Què passaria si aquesta necessitat de consum es donés en una economia inflacionada?

Si sabem que demà els preus seran més elevats que avui, llavors anticiparem el consum. Millor comprem avui, demà ens resultarà més car i al mes següent encara més. Si consumim avui estem fent circular els diners i col·laborant al desenvolupament de l’activitat econòmica. El nostre proveïdor realitzarà una nova comanda a fàbrica. Aquesta es mantindrà en funcionament, potser necessiti fins i tot ampliar la seva activitat, etc

Llavors,

La inflació possibilita el desenvolupament econòmic?

, sempre que es mantingui dins d’una banda de fluctuació adequada, la inflació contribueix al benestar econòmic ja que fomenta l’activitat econòmica i l’ocupació.

El problema llavors és definir quin ha de ser aquest nivell d’inflació adequada que possibiliti l’estabilitat de preus.

El Consell de Govern del Banc Central Europeu va formular el 1998 la següent definició quantitativa d’estabilitat de preus: l’estabilitat de preus es defineix com un increment interanual de l’índex harmonitzat de preus de consum (IHPC) inferior al 2% per al conjunt de la zona euro. L’estabilitat de preus ha de mantenir-se a mig termini. A més el Consell de Govern va manifestar el maig del 2003 que, d’acord amb aquesta definició, el BCE dirigeix ​​els seus esforços a mantenir la taxa d’inflació per sota encara que “pròxima al 2% a mitjà termini” . I el compromís del Banc Central Europeu respecte d’aquesta missió és evident i constant. Per exemple al gener, maig, o juny de 2014. El BCE ha desenvolupat l’aplicació ”Inflation Island” per divulgar com afecta la inflació a l’economia.

Cordialment

Raimon

Darrera revisió: 2 de setembre de 2014

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi amb els seus amics. Per això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email