Deute financer i deute comercial.

(Leer el artículo en castellano)

Entenem per deute financer el passiu de la companyia que té cost explícit, és a dir, que suporta cost financer (l’interès). Són exemples de deute financer, entre d’altres, els préstecs i emprèstits. Poden ser operacions de curt o de llarg termini

És deute comercial aquell passiu sense cost, habitualment el forma el passiu espontani. Generalment són operacions de curt termini.

Per tant, en ambdós casos estem referint fonts de finançament aliè, obligacions de pagament que hem d’atendre al seu venciment.

Cordialment

Raimon

Darrera revisió: 13 de maig de 2013

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi amb els seus amics. Per això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email