Meritació i cobrament no són sinònims.

Meritació i cobrament no són sinònims.

Meritació i cobrament no són sinònims.

(Leer el artículo en castellano)

Els conceptes de cobrament i meritació són un escull quan un s’inicia en l’estudi de la comptabilitat.

El principi comptable de meritació diu que:

“Els efectes de les transaccions o fets econòmics es registraran quan ocorrin, imputant-se a l’exercici al que els comptes anuals es refereixin, les despeses i els ingressos que afectin al mateix, amb independència de la data del seu pagament o del seu cobrament.” (BOE RD.1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat, pag.15)

En essència es refereix al fet que ha de comptabilitzar-se la “factura” en el moment en què s’emet, independentment del moment en què es cobri o pagui. Per factura ens estem referint d’una manera genèrica a tot document que justifica (o “recull”) el naixement del dret o l’obligació per la transacció o fet econòmic, (nòmina, impost, etc)

Per exemple, quan adquirim mercaderies, aquestes es dipositen en magatzem. Posteriorment són venudes (i lliurades) als clients, dels quals cobrarem l’import en un moment futur.

En l’adquisició es produeix un increment del nostre estoc que reconeixem en el nostre actiu.
En realitzar la venda recollirem l’ingrés en el nostre compte de resultats. Estem recollint la meritació de l’ingrés, que es realitza en el moment de la venda.

Amb posterioritat realitzarem el cobrament i suposarà un moviment de tresoreria.

Així, meritació i cobrament no són sinònims. Anàlogament podem distingir entre despesa i pagament.

Cordialment
Raimon

Ultima revisió: 8 d’octubre de 2012.

Si aquest article li ha semblat interessant, per favor, comparteixi-ho amb els seus amics. Per a això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email