El balanç de situació. Ordenació

El balanç de situació. Ordenació

El balanç de situació. Ordenació

(Leer el artículo en castellano)

El balanç de situació és el document comptable que expressa ordenadament la situació del patrimoni amb detall de l’import que suposa cada partida.

En l’actiu es recull la inversió, els béns i drets. Com a norma general valorat a preu d’adquisició (o cost de producció).

En el patrimoni net i passiu, les obligacions. Com a norma general el seu valor de rescat.

Actiu. Ordenació

L’actiu s’ordena atenent a la major liquiditat de les masses patrimonials, és a dir, el termini que ha de transcórrer per esdevenir líquid disponible.

Patrimoni net i passiu. Ordenació

El patrimoni net i passiu s’ordena atenent a la major exigibilitat de les masses patrimonials, és a dir, el termini que ha de transcórrer per esdevenir deute vençut.

(En altres legislacions és habitual l’ordenació al revés, és a dir, de major a menor).

Cordialment

Raimon

 

Darrera revisió: 2 de setembre de 2013

Si aquest article li ha semblat interessant, si us plau, comparteixi amb els seus amics. Per això pot utilitzar qualsevol de les xarxes proposades a continuació.

Moltes gràcies!

Print Friendly, PDF & Email