Currently browsing tag

Test de conveniència

Test de conveniència i d’idoneïtat

(Leer el artículo en castellano) En el post anterior comentava sobre la Directiva europea sobre els mercats d’instruments financers (MiFID). Un dels seus principis fonamentals és garantir l’adequada protecció dels inversors. Per a això estableix la realització tant d’un test de conveniència com d’un test d’idoneïtat a la persona que …

Test de conveniencia y de idoneidad

(Llegir l’article en català)  En el post anterior comentaba sobre la Directiva europea sobre los mercados de instrumentos financieros (MiFID). Uno de sus principios fundamentales es garantizar la adecuada protección de los inversores. Para ello establece la realización tanto de un test de conveniencia como de un test de idoneidad …