Currently browsing tag

resultat

Rendibilitat financera: el seu càlcul correcte

Per rendibilitat financera entenem el retorn (o “premi”) que obté l’accionista per la seva aportació de fons. Per determinar-la relacionem benefici net i fons propis. (Leer el artículo en castellano) A La Rentabilidad Financiera (ROE). Concepto y cálculo hem vist una introducció al concepte i un breu exemple de càlcul …

Marge Brut. Una dada important del compte de resultats.

El marge brut és una dada important del compte de pèrdues i guanys que no es detalla en el formulari recollit pel nostre pla comptable. Recull el . Normalment s’expressa com a percentatge, llavors la fórmula de càlcul serà: (ingressos – despeses variables) / ingressos x 100. (Leer el artículo …