Currently browsing tag

rendibilitat financera

Calcular be la Rendibilitat Financera

Calcular bé la Rendibilitat Financera

  El Return On Equity (ROE) o Rendibilitat Financera avalua el retorn que obté l’accionista pels fons aportats al patrimoni net de la companyia. Matemàticament es calcula com el quocient entre el benefici net de l’exercici i els fons propis (o patrimoni net) utilitzats per a l’obtenció de tal resultat. …

Rendibilitat financera: el seu càlcul correcte

Per rendibilitat financera entenem el retorn (o “premi”) que obté l’accionista per la seva aportació de fons. Per determinar-la relacionem benefici net i fons propis. (Leer el artículo en castellano) A La Rentabilidad Financiera (ROE). Concepto y cálculo hem vist una introducció al concepte i un breu exemple de càlcul …