Currently browsing tag

palanquejament

Palanquejament: límits a l’endeutament

Quan el palanquejament és més gran que la unitat, des del punt de vista financer, resulta convenient endeutar-se. Aquesta afirmació, que en principi és correcte, ha d’entendre’s limitada dins d’una certa mesura d’endeutament. Pensem que si no existís aquest límit, potser arribaríem a l’absurd de reduir els fons propis a …

Què és el palanquejament operatiu?

  (Leer el artículo en castellano) Entenem per palanquejament operatiu la millora de rendiment econòmic obtinguda en substituir costos variables per costos fixos. Sovint, en anar adquirint dimensió, l’empresa substitueix costos variables per costos fixos. Per exemple, a l’inici d’una empresa, és possible que es subcontracti part, o la totalitat, …